Súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku

20.máj 2015

Súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku

eda8d07e2f8b89e75897e379264dc261_LVýbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM vypisuje súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.

Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 25. mája 2015. Podávajú sa na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, 21000 Nový Sad, Bul. M. Pupina 1/4, PRE SÚBEH VUPJP

Podmienky konkurzu a Prihlášku si môžete nájsť na stránke NRSNM.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs