Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2017

20.apr 2017

Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2017

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2017.

V záujme zveľadenia programovej náplne Slovenských národných slávností v roku 2017 a s cieľom podnietiť novú súčasnú tvorbu Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyzýva všetkých tvorivých jednotlivcov a kreatívne tímy, aby sa zúčastnili súbehu na Otvárací program SNS 2017.

Uchádzači na súbeh sú povinní do 31. mája 2017 zaslať: detailne rozpracovaný námet na scenár Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2017, návrh produkčného a realizačného tímu Otváracieho programu SNS 2017 a finančný plán obsahujúci položky pre segmenty projektu.

Kritériá súbehu: Otvárací program SNS 2017 je umelecký multimediálny program, ktorého obsah má za cieľ invenčným a pútavým spôsobom prezentovať najvyššie dosahy slovenskej kultúrnej tvorby v Srbsku. Otvárací program trvá 50 minút a obsahuje hovorené, hrané, hudobné, tanečné, vizuálne a iné pasáže späté s kultúrnou a umeleckou tvorbou Slovákov žijúcich v Srbsku. Námety musia byť pôvodné a zatiaľ nezverejnené. Autor môže prihlásiť do súbehu len taký námet, na ktorý má v plnom rozsahu autorské práva. Námety musia byť v slovenskom jazyku a odovzdať ich treba v troch exemplároch.

Námety doručiť na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad 21 000

Obálku treba označiť heslom: SÚBEH NA OTVÁRACÍ PROGRAM SNS 2017

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs