JÁNOŠÍČANIA O KOMUNÁLNYCH SLUŽBÁCH: Čoraz väčšia nespokojnosť

21.apr 2017

JÁNOŠÍČANIA O KOMUNÁLNYCH SLUŽBÁCH: Čoraz väčšia nespokojnosť

 

Pokiaľ sily a finančné možnosti stačili a zákon dovoľoval, Miestne spoločenstvo v Jánošíku úspešne vykonávalo komunálne práce v dedine, čiže distribúciu vody, údržbu zelených plôch, prečisťovanie odpadových vôd, zber komunálneho odpadu, pohrebné služby a údržbu cintorína. Už niekoľko rokov komunálne služby v dedine poskytuje Komunálny podnik Univerzal z Alibunáru. V Jánošíku však cítiť nespokojnosť občanov s daným stavom. Hľa, čo nám povedali:

Ivan Vanek

Ivan Vanek: − Nefunguje to dobre. Napríklad odpočet spotreby vody nepreverujú, ale píšu naspamäť, vystavujú účet za vodu aj pre stavebný pozemok, na ktorom neexistuje prípojka a pod. Ako som počul, viacerí sa už boli sťažovať, ale márne. Okrem toho tu, hľa, v školskom dvore sú umiestnené vodovodné studne a zariadenia, ale vždy sú zaburinené. Keď som vlani kosil školský dvor, uštipol ma had. Našťastie, nebol jedovatý. Okrem toho, neviem, čo sa deje, ale z nádrže kanalizačnej čističky sa neprečistená voda prelieva von, čo hovorí o tom, koľko sa o to starajú. Nepozdáva sa mi ani idea, aby komunálny podnik prevzal pohrebné služby, údržbu cintorína a Domu smútku. Dom smútku sme my sami vystavali a vonkoncom nie je v poriadku, aby nám to teraz vzali a začali vyberať poplatky za služby a hrobové miesta. Vlastne základný problém je v tom, že nič, do čoho sa pustia, neudržiavajú. Keď to robilo Miestne spoločenstvo, všetko fungovalo omnoho lepšie.

Ondrej Mega

Ondrej Mega: − Moja základná, i keď nie jediná poznámka sa týka úmyslu Univerzalu prebrať starostlivosť o cintorín. Počul som síce na farskom úrade, že nám Dom smútku nechajú, ale cintorín nie. Podľa mojej mienky je to zle. Od založenia dediny občania sa sami starali o svoj cintorín, prečo by to nebolo tak aj do budúcna. V úzadí všetkého sú pravdepodobne peniaze, čiže vyberanie poplatkov za hrobové miesta.

Ľudia nie sú spokojní ani s fungovaním vodovodu. Aj ten občania sami vlastnými peniazmi vystavali, a preto podľa mňa spôsob, akým podnik prevzal distribúciu vody a údržbu vodovodu, predstavuje číročisté uzurpovanie. Ak už raz zákon nedovolí MS, aby sa staral o distribúciu vody, mohlo sa to riešiť inak, napríklad tak, že si Jánošík a Lokve založia vlastný komunálny podnik. Keďže je to zariadené takto, ako je, žiadalo by sa, aby robotník poverený údržbou vodovodu a kanalizácie bol z Jánošíka, teda k dispozícii občanom vždy, keď je to potrebné. Takto sa stáva, že v prípade nejakej poruchy na intervenciu treba čakať veľmi dlho. Čistička, do ktorej je vložených 250-tisíc eur, sa občas prelieva, a to by sa nesmelo stávať. Znamená to, že sa neudržiava ako načim. Odpočet spotreby vody je tiež problém. Mne napríklad raz zapísali menšiu spotrebu ako v predchádzajúcom mesiaci?!

Janko Chrťan

Janko Chrťan: – Myslím si, že to funguje veľmi zle. Zber komunálneho odpadu funguje v podstate dobre, ale z hľadiska úpravy dediny, údržby zelených plôch a čistoty, všetko je úplne zanedbané. Toho roku ešte ani raz nepokosili trávu na verejných plochách, smeti z betónových garádov nepozbierali, takže sa občania museli sami organizovať.

Nefunguje dobre ani odpočet spotreby vody. Zapisujú hlavne naspamäť, dokonca aj tam, kde neexistujú prípojky. Nespokojnosť v dedine je príliš veľká a počujem aj také idey, že by bolo dobre komunálne služby zveriť inému podniku. Veď nikde nie je povedané, že to musí robiť Univerzal.

   

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs