Obecná prehliadka detského folklóru v Petrovci

21.apr 2017

Obecná prehliadka detského folklóru v Petrovci

DFS Bažalička z Kulpína

Tancom a spevom sa obecenstvu v plnej sieni Slovenského vojvodinského divadla včera podvečer predstavili deti z Báčskopetrovskej obce. Obecnú prehliadku detských folklórnych, speváckych a tenečných skupín otvoril predseda obce Srđan Simić.

Začiatok obecnej prehliadky patril Petrovčanom, keď sa  najmladší speváci a tanečníci KUS Petrovská družina predstavili obecenstvu dvomi páčivými choreografiami. Po nich na javisko vyšli najmladší tanečníci DFS Bažalička pôsobiaceho pri KUS Zvolen z Kulpína.

Tanečníci KUD Đura Jakšić z Maglića

Z Kulpína ešte jeden súbor: KUD Mitropolit Stefan Stratimirović

Na obecnú folklórnu prehliadku tiež z Kulpína prišla i staršia tanečná skupina KUD Mitropolit Stefan Stratimirović. Predstavila sa i detská tanečná skupina KOS Jednota z Hložian a po nich mladší tanečníci KUD Đura Jakšić z Maglića.

Hložianske ratolesti z KOS Jednota

Zmesom piesní Červené jabĺčko sa na obecnej prehliadke predstavila staršia detská spevácka skupina KUS Petrovská družina. Nasledoval pozoruhodný výstup staršej detskej tanečnej skupiny KUD Đura Jakšić z Maglića. Záver prehliadky patril výstupu Petrovčanov. Štylizovaným tancom sa obecenstvu  predstavila stredná detská skupina KUS Petrovská družina. Programom prehliadky detských tancov a spevov obecenstvo viedla Emília Gániová.

Všetky spomenuté súbory a skupiny na prehliadke v Petrovci súťažili o čím lepšie umiestnenie na rebríčku bodovej listiny selektora Jána Slávika, choreografa z Kysáča. Tí najlepší budú predstavovať Báčskopetrovskú obec na Zónovej prehliadke detských folklórnych súborov v Čelareve.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs