V GALÉRII INSITNÉHO UMENIA V KOVAČICI: Mihajlo Pupin v obrazoch

22.apr 2017

V GALÉRII INSITNÉHO UMENIA V KOVAČICI: Mihajlo Pupin v obrazoch

Okrem stálej expozície diel zakladateľov insity v Kovačici, výstavné miestnosti Galérie insitného umenia obrazárne od začiatku tohto víkendu skrášľuje aj štyridsať umeleckých diel, ktoré vznikli na minulých ročníkoch výtvarných táborov v dedinke Idvor.

Čerstvo sprístupnené obrazy venované životu a dielu Mihajla Pupina (9. oktober 1854 — 12. marec 1935), idvorského rodáka a svetoznámeho vynálezcu a vedca vznikli počas uplynulých výtvarných kolónií, ktorých sa zúčastnili akademickí, insitní a mladí začínajúci maliari, nie len z domáceho prostredia, ale aj z iných miest v Srbsku a zo zahraničia.

V tejto expozícii obrazov svoj život začalo i umelecké dielo maliara Jána Žolnaja

Mihajlo Pupin na obraze autora Martina Papa

V úvodnom príhovore Mária Raspirová, riaditeľka GIU, medziiným povedala, že výtvarná akcia v Idvore každoročne priláka nielen čoraz väčší počet kvalitných výtvarníkov, ale aj znalcov a milovníkov diela Mihajla Idvorského Pupina. Po príležitostnom programe, v ktorom účinkovali Nenad Kerleta, mladý huslista a Nikolina Žarkov, sólistka z Idvoru za odborného vedenia prof. Dragišu Matića-Uču a známi srbský herec Milenko Pavlov, expozíciu obrazov slávnostne otvorila Aleksandra Ninkovićová-Tašićová, historička vedy a predsedníčka Vzdelávaco-výskumnej spoločnosti Mihajla Pupina v Belehrade. Početným milovníkom výtvarného umenia sa prihovoril aj Svetislav Zakić, riaditeľ Domu kultúry Mihajla Pupina v Idvore.

Výstava obrazov, ktorá bude milovníkom umenia sprístupnená v GIU do 15. mája t.r., neskoršie navštívi aj iné miesta, nie len v Srbsku, ale i širšie.

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs