Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

24.apr 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 18. 4. do 21. 4. 2017 sa najviac obchodovalo s kukuricou a so sójou. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom cena kukurice v uvedenom období bola  pomerne stabilná, no zdrahla sója. Tovarový obrat bol vyšší o 61,76 % a finančný o 82,72 %.

Umelo sušená kukurica sa predávala po 17,30 din/kg (19,03 s DPH), čo bolo o 1,10 % nižšia cena ako v predchádzajúcom týždni. Prírodne sušená kukurica s vlhkosťou 16 – 17 % sa predávala po 16,50 din/kg (cena bez DPH).

Cena pšenice sa pohybovala v závislosti od kvality od 17,50 do 18,60 din/kg (cena bez DPH).

Najväčší cenový skok zaznamenala sója, k čomu prispel najmä zvýšený dopyt po nej. Predávala sa po 49,20 din/kg (54,12 din/kg s DPH).

Cena sójových výliskov v uvedenom období bola 50 din/kg (60 din/kg s DPH), čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,31 % viac.

 

 Produkcia poľnohospodárskych komodít vo svete

Podľa prvého odhadu Systému informácií o agrárnom trhu – AMIS zo začiatku apríla v hospodárskom roku 2017/18 svetová produkcia pšenice klesne asi o 2,7 %, no konečné zásoby opäť stúpnu – už piaty rok po sebe, na nový rekord 247 mil. ton.

Produkcia kukurice v roku 2017 bude asi o 1,2 % vyššia ako v minulom roku, najmä v krajinách Južnej Ameriky a Južnej Afriky. Ponuka vzrastie o 1,6 % a konečné zásoby kukurice klesnú o 4 %.

Produkciu sóje v  roku 2016/17 bude vyššia o 8,8% ako v roku 2015/16. Konečné svetové zásoby sóje sa odhadujú na úrovni historického rekordu 48 mil. ton. Problémy na trhu so sójou pretrvávajú, bohatá ponuka, vysoké zásoby a ani dažde počas zberu sóje v Argentíne nepomáhajú zastaviť pokles jej ceny (aktuálne na päť a pol mesačné minimum).

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs