Odmenení najúspešnejší literáti Kovačickej mozaiky 2017

24.apr 2017

Odmenení najúspešnejší literáti Kovačickej mozaiky 2017

Časť odmenených účastníkov Literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa knihy a autorských práv, včera 23. apríla v Kovačici sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov Literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2017, ktorá má za cieľ podnietiť literárnu a audiovizuálnu tvorbu v srbskom jazyku a v rečiach národnostných spoločenstiev ako u mladých ľudí, tak i u dospelých literátov, žijúcich v Kovačickej obci.

V rámci tohtoročného podujatia o pekné a hodnotné ceny tejto tradičnej akcie, bojovalo 91 literárnych prác v slovenskom, srbskom, rumunskom a rómskom jazyku. Záujem o informatickú činnosť bol tohto roku o niečo menší ako obvykle. Účastníci akcie, rozdelení v troch kategóriách (nižšie a vyššie ročníky základných škôl, stredoškoláci, študenti a dospelí) si vyskúšali svoje informatické schopnosti a literárne vlohy na témy: Staré rozprávky z Banátu, „Kto vidí, ten aj verí; nech hovorí ten, ktorý má čo povedať“ – Mihajlo Pupin, To najsladšie nakoniec a na voľnú tému.

Po úvodných slovách Slobodana Stevanovského, riaditeľa Obecnej knižnice, ktorý vyjadril potešenie z počtu účastníkov a vydarenej akcie, slova sa ujala aj prof. Katarína Lenhartová-Petríková, predsedníčka posudzovacej komisie, ktorá spolu s členmi poroty prof. Miroslavom Novakovim z Crepaje a Aničkou Barbuovou z Uzdinu, zverejnili výsledky súťaže.

Rozhodli, že prvé miesto v kategórii nižších ročníkov ZŠ rovnoprávne patrí Ivone Karasovej, žiačke 4. ročníka ZŠ v Kovačici a jej vrstovníčke Milici Živanovej z Crepaje, zatiaľ čo si titul najúspešnejších literátov v strednej kategórii získali siedmaci Anabela Muminovićová z Padiny a Stefan Đolović z Crepaje. Prvá cena v kategórii dospelých sa dostala Martine Valentovej z Padiny a Dušanovi Gencovi z Crepaje. Za originalitu v kategórii Power point prezentácie prvú cenu si rovnoprávne rozdelili žiaci kovačického gymnázia Hana Čížiková a Ján Farkaš. Druhé miesto v kategórii nižších ročníkov obsadili Jelena Bokšanová a Dragana Manićová, žiačky ZŠ z Crepaje a v kategórii vyšších ročníkov sympatie odbornej poroty prilákali práce mladých literátov Eleny Stoja z Uzdinu a Stefana Šajna z Kovačice. Druhá cena sa dostala do rúk aj dospelým literátom Jánovi Valentovi z Padiny a Darkovi Bošnjakovi z Crepaje.

Organizátor bol štedrý a preto priliehavé darčeky prichystal aj pre účastníkov, ktorí boli iba o nuansu menej úspešní. Teda, tretie miesto obsadili žiaci nižších ročníkov Nevena Savatovićová z Crepaje a Kristijan Šajn z Kovačice, ako i Tina Trnovská z Padiny a Elena Stoja z Uzdinu v kategórii vyšších ročníkov. V tretej kategórii sa ceny dostali do rúk Andrey Lomenovej z Padiny a Lazarovi Laušeovi z Idvoru. Obecná knižnica v Kovačici aj tohto roku odmenila pedagógov, ktorí svojou prácou a účasťou prispeli k úspešnej organizácii tejto akcie a tak priliehavé darčeky odovzdala profesorkám Jaroslave Staňovej z Padiny, Elene Kožokarovej z Uzdinu a Mariji Trajkovićovej z Crepaje.

Odmeny v rámci 9. ročníka Literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2017 udelila Biljana Dabićová z Crepaje, predsedníčka Správnej rady OK v Kovačici a program moderovala študentka Anna Andrea Holíková z Kovačice.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs