61. Literárne snemovanie v Petrovci

22.apr 2017

61. Literárne snemovanie v Petrovci

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa dnes uskutočnilo 61. Literárne snemovanie. Účastníci a návštevníci si tento deň vyhradili na družbu a zoznamovanie sa ako s dejinami slovensko-srbských stykov v minulosti, tak i utužovaniu priateľstiev v súčasnosti.

Po uvítacích slovách Zdenky Valentovej-Belićovej, šéfredaktorky časopisu pre literatúru a kultúru Nový život, auditóriu sa v rámci slávnostnej časti snemovania prihovorili Anna Medveďová, riaditeľka hostiteľského gymnázia. Po nej aj Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM,  Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinskej administrácie, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Na záver prítomných pozdravil aj Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra.

Cena Nového života za rok 2016

V mene komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2016 správu prečítal predseda komisie Michal Ďuga (v komisii boli i Katarína Mosnáková-Bagľašová a Anna Vršková). Komisia sa rozhodla túto prestížnu cenu udeliť Annamárii Boldockej-Grbićovej za esej „Tušta i tma“ a za prózu Kto sa bojí červeného?. Laureátka sa potom i svojsky poďakovala príležitostným prejavom.

Slovo o jubilantoch

Literárne snemovanie už dlhý rad rokov po odovzdaní Ceny Nového života pokračuje pracovnou časťou. A to najprv uctením si spisovateľov jubilantov. Tohto roku si sprítomnili osemdesiatku Pavla Grňu, šesťdesiatku Márie Kotvášovej-Jonášovej, päťdesiatku Kataríny Hricovej, tiež aj sedemdesiate piate narodeniny čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov Jaroslava Rezníka.

O nich hovorili Dr. Zuznana Čížiková, Dr. Zoroslav Spevák, Martin Prebudila a poeticky sa prihovorili i samotní jubilanti.

Slovensko-srbské literárne styky

Ústrednou témou tohtoročného literárneho snemovania bola oblasť slovensko-srbských literárnych stykov.

K týmto témam bolo pripravených 12 príspevkov, ktoré organizátori zverejnia v Novom živote.

V tejto časti svoje príspevky zahlásili Dr. Nebojša Kuzmanović, Dr. Dragan Stanić, predseda Matice srbskej, Miroslav Demák, Miroslav Aleksić, Ľudmila Berediová-Stupavská, Miroslav Bielik, Radomir Andrić, predseda Spolku spisovateľov Srbska, Martin Prebudila, Boris Brendza, Zoran Đerić, riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade, Dr. Marína Šimáková-Speváková a Zdenka Valentová-Belićová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs