Finálová súťaž žien v umeleckom prednese

22.apr 2017

Finálová súťaž žien v umeleckom prednese

Súťažiť v umeleckom prednese poézie a prózy ako predstaviteľky Asociácie slovenských spolkov žien podľa rozhodnutia odbornej poroty finálovej súťaže budú: Alexandra Čížiková z Kovačice, Anna Simonovićová zo Starej Pazovy (v prednese poézie) a Miriam Murtínová z Hložian a Marženka Žiaková z Kovačice (v prednese prózy).  

Finálová súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy bola včera večer v Dome MSS v Petrovci. Po troch regionálnych súťaženiach uskutočnených v Kovačici (pre Banát), Pivnici (pre Báčku) a v Starej Pazove (pre Sriem), sa najlepšie recitátorky dostali na finálovú súťaž do Petrovca. Ako vysvetlila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová táto súťaž je desiata jubilejná. V jej tradícii treba pokračovať, ale zároveň pripomenula, že záujem žien klesá, a to predovšetkým v Báčke. Pochvalné je, že sa do súťaže zapojili ženy zo Sriemu. Prednesy žien hodnotila odborná porota: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka poroty, Mária Kotvášová-Jonášová a Milina Florianová.

Súťažilo sa v štyroch kategóriach : do 25 rokov a to v prednese poézie a prózy  a dve kategórie nad 25 rokov tiež v prednese poézie a prózy. Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

V kategórii od 16 do 25 rokov v prednese poézie vystúpili dve účastníčky: Monika Bažaľová z Hložian a Alexandra Čížiková z Kovačice. V prednese poézie nad 25 rokov účinkovali tiež dve dámy: Anna Simonovićová zo Starej Pazovy a Anička Strehovská z Padiny.

Nasledoval prednes prózy. V kategórii nad 25 rokov súťažili Miriam Murtínová z Hložian, Marženka Žiaková z Kovačice a Anna Čelovská z Lugu.Pokiaľ zasadala odborná porota návštevníčky prednesom vlastných básní a piesne pobavila Viera Bažaľová z Lugu.

Predsedníčka odbornej poroty finálovej súťaže Katarína Melegová-Melichová povedala, že mali neľahkú úlohu, lebo vystúpili tie najlepšie z najlepších recitátoriek. Po vyhlásení víťaziek súťaže, predsedníčka MSS odovzdala účastníčkam knižné darčeky. Zabezpečila ich Matica a predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová im odovzdala ďakovné listiny. Na Slovensko teda pôjdu súťažiť štyri spomenuté recitátorky a to do Banskej Bystrice alebo Starej Ľubovne.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs