[Video] BÁČSKY PETROVEC: Kam odchádzajú peniaze občanov

21.apr 2017

[Video] BÁČSKY PETROVEC: Kam odchádzajú peniaze občanov

Nezávislé združenie novinárov Srbska (NUNS) v nedávnom oznámení o. i. uvádza: „Dva a pol roka, odkedy sa uplatňuje nová sada mediálnych zákonov, ktorých jedným z cieľov bolo odstúpenie štátu z médií, sa inštitúcia konkurzného spolufinancovania stala úplne nezmyselnou, následne skutočnosti, že sa v lokáli pozmenila na mechanizmus na financovanie médií lojálnych aktuálnej moci.“ Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny (NDNV) a NUNS dokonca upodozrievajú z možnej kriminálnej činnosti „osôb pospájaných navzájom a so Srbskou pokrokovou stranou, ktoré sú delegované z režimových médií a fantomských združení“.

Vraj sú na to početné dôkazy. Tieto, ako uvádzajú novinárske organizácie, „v jednotlivých obciach a mestách rozvrhujú peniaze občanov a v iných ich dostávajú, pričom vážne porušujú zákonné a podzákonné akty“.

Na portáli Obce Báčsky Petrovec bolo 4. apríla uložené (iba v srbčine) rozhodnutie o pridelení prostriedkov na spolufinancovanie projektov na naplnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania na území Obce Báčsky Petrovec roku 2017. Obec na tento účel určila 4 milióny dinárov. Na súbeh bolo zaslaných 18 projektov zo strany 18 subjektov vo sfére informovania.

Akceptujúc návrh odbornej komisie, predseda obce Srđan Simić podpísal rozhodnutie, na základe ktorého z celkove 3,5 milióna temer dvakrát viac (2,3 mil.) bolo pridelené uchádzačom mimo Báčskopetrovskej obce. Čiže je na mieste, kde a prečo odchádzajú peniaze daňových poplatníkov tejto obce?

Priazeň komisie a richtára získali nasledujúce subjekty: Petrovská televízia (za projekt Kronika obce Báčky Petrovec) 600 000 din., Rádio Petrovec (Spoločne k poznaniu a vedomostiam) 600 000, BB Radio medijski centar Blu Bački Brestovac (Regionalna hronika) 100 000, Nezavisne novine Informer Belehrad 200 000, Delta televizija Nový Sad (Vesti iz Bačkog Petrovca) 300 000, Medijska mreža Belehrad (Bački Petrovac u epicentru) 200 000, Brif medija net Petrovaradin (Bačkopetrovački kibicifenster) 1 000 000, Srbija danas, Nový Belehrad (Bački Petrovac − mesto koje volimo) 300 000 a Invictus media Belehrad (Vodič kroz dijabetes) 200 000.

Čo kole oči je i fakt, že v trojčlennej zostave odbornej komisie nebol žiaden predstaviteľ slovenských médií, respektíve nikto z radu slovenskej menšiny v Srbsku, hoci ide o jedinú prevažne slovenskú obec v republike. Odborná komisia pracovala v zložení: Danijela Romandić, hlavná a zodpovedná redaktorka Sriemskej televízie, Radivoj Mali, riaditeľ lokálneho rozhlasu v Belej Crkve, a Slađana Zečević, riaditeľka Rádia Šíd.

(Zdroj: Rádio-televízia Vojvodiny)

Nakoľko sa dozvedáme, na zloženie komisie reagovali Asociácia slovenských novinárov a Asociácia slovenských lokálnych elektronických médií. Márne. Písomne predsedu Obce Báčsky Petrovec oslovila NRSNM, z iniciatívy Výboru pre informovanie.

V liste sa uvádza: „Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s poľutovaním zistila, že do komisie nebol zvolený ani jeden člen − príslušník slovenskej národnostnej menšiny. Dovoľujeme si poznamenať, že Obec Báčsky Petrovec je jedinou obcou v Republike Srbsko s väčšinovým slovenským obyvateľstvom. Je preto pre nás neprípustné, aby komisia, ktorá rozhoduje o takej závažnej veci, ako je financovanie informovania na území Obce Báčsky Petrovec, nemala aspoň jedného člena, ktorý reprezentuje väčšinové obyvateľstvo a môže kompetentne posudzovať projekty a obhajovať právo príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na informovanie v materinskom jazyku.“

NRSNM sa  odpovede predsedu Simića zatiaľ nedočkala. Akože sa, nakoľko je nám známe, verejnosť nedočkala reagovania povedzme politických strán a občianskych združení, ktoré majú plné ústa boja za slovenskú národnú identitu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs