Súčasť projektu o raňajkovaní

8.feb 2013

Tvorivé ovzdušie dielne maľovania na sklenené poháre v Spolku kulpínskych žien

Výsledkom spolupráce Spolku kulpínskych žien, Múzea Vojvodiny – Muzeálneho komplexu v Kulpíne a Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne bola nedávna dielňa kreatívneho maľovania. Žiaci zo základnej školy spolu s profesorkou výtvarnej kultúry Vericou Tanackovićovou maľovali najrozličnejšie vzorky na sklenené poháre. V miestnostiach Spolku žien ich privítala a úspešnú prácu popriala predsedníčka SKŽ Katarína Zorňanová. Prihovorila sa im aj Dragana Vujaklija, kustódka – pedagogička Muzeálneho komplexu v Kulpíne, ktorá nám vysvetlila, o akú dielňu ide.

– V spolupráci so Spolkom kulpínskych žien sme sa dohodli o realizácii kreatívnej dielne maľovania na sklo, do ktorej sme zapojili žiakov základnej školy. Žiaci prejavili svoj výtvarný talent a kreatívne  omaľovali sklenené poháre pre Spolok žien, s ktorým sa múzeum podieľa aj na realizácii projektu na tému tradičného raňajkovania na dedine a aj táto dielňa maľovania je súčasťou toho širšieho projektu.

Predsedníčka SKŽ K. Zorňanová povedala, že v rámci spomenutého projektu, ktorý finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, bola plánovaná i realizácia tejto výtvarnej dielne. Uskutočnili ju aj vďaka žiakom vyšších ročníkov kulpínskej školy, pričom všetok potrebný materiál zabezpečili členky spolku. Omaľované poháre vystavia v rámci ústrednej časti realizácie projektu Raňajkovanie na dedine 14. februára o 12.00 hodine v Muzeálnom komplexe v Kulpíne. V dolnej časti pestro omaľovaných pohárov sú vypísané roky 2003 – 2013, ktoré sa vzťahujú na desaťročnicu úspešného pôsobenia Spolku kulpínskych žien.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs