Sústredenie vinárov a výrobcov klobás v Kulpíne

17.apr 2017

Sústredenie vinárov a výrobcov klobás v Kulpíne

Do súťaže o najlepšie víno a klobásu Spolku vinohradníkov a vinárov Kulpína bolo zaradených 99 vzoriek vína a 79 vzoriek klobás. Záverečná časť podujatia Veľká noc v Kulpíne bola včera v priestoroch Poľovníckeho domu v Kulpíne.

Hostí na vchode vítali krojovaní žiaci kulpínskej školy, ktorí im darovali omaľované vajíčka ako symbol Veľkej noci. Predvečer Veľkonočnej nedele početní návštevníci z mnohých prostredí a aj zo zahraničia strávili na páčivom a populárnom podujatí v Kulpíne, kde sa pri víne, klobásach a hudbe príjemne bavili.

Návštevníkov podujatia privítal predseda Spolku vinohradníkov a vinárov Kulpín Michal Dovičin. Jedenáste sústredenie vinárov a výrobcov klobás v Kulpíne malo medzinárodný charakter, lebo účinkovali aj hostia zo zahraničia.

Programom podujatia ich viedla Viera Dorčová Babiaková, ktorá informovala prítomných, že prihlásené vzorky vína hodnotili dve komisie, jedna osobitná pre biele vína a druhá pre červené, ružové, dezertné a ovocné vína. Vzorky klobás vyhodnotila ďalšia osobitná komisia.

Odmeny v tvare medailí a diplomov oceneným odovzdali spolkári Branislav Plachtinský a Radoslav Kolarski.

Za biele vína boli udelené až 23 zlaté medaily a najvyššie na rebríčku ocenených bol Milan Šijački za víno Neoplanta (19,06 bodov), za červené vína udelili tri zlaté a podľa počtu bodov prvú zlatú získla Pavol Boriš za víno Neronet 2015 (18, 76 bodov), za ružové víno zlatú medailu získal Petar Sokol (18,94 bodov).

Keď ide o hodnotenie klobás komisia udelila desať zlatých medailí a získali ich: Ján Kováč a Janko Kováč z Petrovca, Pavel Cerovsky a Vlastislav Chalupka z Kulpína, Karol Horvát a Zuzana Šusterová z Petrovca, Ján Gaža ml. a Dušan Marinković z Kulpína, Pavel Dobrík z Hložian a Igor Leňa z Kulpína.

Prítomní sa potom venovali verejnej degustácii vzoriek vína a klobás a bavili sa pri veselej hudbe.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs