Martin Kizúr – Austrálske pohľady

14.apr 2017

Martin Kizúr – Austrálske pohľady

Samostatnú výstavu umeleckých diel Martina Kizúra po druhýkrát v Galérii Zuzky Medveďovej predstavili včera večer v Báčskom Petrovci.

Výstavu akademického maliara, grafika, ilustrátora a výtvarného pedagóga Martina Kizúra žijúceho v Austrálii Petrovčania mali možnosť vidieť v dávnom novembri roku 1990. Tesne pred autorovým odchodom do zámoria.

 

Austrálske pohľady

Teraz, pri príležitosti Kizúrových šesťdesiatych narodenín, ktoré oslávil vo februári, Galéria Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci milovníkom výtvarného umenia predstavila ďalšiu expozíciu tohto umelca.

Druhú petrovskú samostatnú výstavu Martina Kizúra možno zaradiť do menších výstav. Totiž, pozostáva iba z jedenástich obrazov, ktoré časom z Austrálie poštou prichádzali do Petrovca. Prevažne pre potreby pravidelnej kolektívnej výstavy Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku.

Prítomných na vernisáži privítal riaditeľ Slovenského vojvodinského múzea Pavel Čáni a o autorovej tvorbe sa krátko zmienil kurátor výstavy Vladimír Valentík.

 

O autorovi

Martin Kizúr (1. februára 1957, Kovačica) vyštudoval grafiku na Fakulte výtvarných umení v Belehrade roku 1981. V Belehrade absolvoval aj postgraduálne štúdium roku 1985. Ako vynikajúci študent bol laureátom Ceny za kresbu Fakulty výtvarných umení a Univerzitnej ceny Univerzity umení v Belehrade. Po návrate do rodiska pôsobil ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Mihajla Pupina a ako kustód Galérie insitného umenia, pre ktorú vypracoval i ochrannú značku. V rokoch 1979 – 1989 uskutočnil študijné cesty do Francúzska, Talianska, Nemecka, Dánska, Belgicka, Maďarska a na Slovensko. Zaoberal sa i ilustráciou. V novembri 1991 sa Martin Kizúr s rodinou vysťahoval do Austrálie, pokračoval v štúdiu nových umeleckých technológií a v počítačovom grafickom dizajne. Zapojil sa do umeleckého života Austrálie a stal sa členom Združenia výtvarných umelcov Austrálie.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs