Svätosavská oslava v petrovskej základnej škole

4.feb 2014

Svätosavská oslava v petrovskej základnej škole

V školskom kalendári sa 27. januára zaznamenáva ako sviatok. Ide o školskú slavu – Deň Svätého Sávu.

Aj v Báčskom Petrovci zažilo zaznamenávanie školskej slavy. Zvyčajne v ten deň žiaci prichystajú príležitostnú svätosavskú akadémiu, venovanú patrónovi škôl, prvému srbskému archiepiskopovi, vlastným menom Rastkovi Nemanjićovi, neskôr Sv. Sávovi. K tomu učitelia zvyčajne prichystajú aj nejaké súťaže alebo kreatívne dielne.

Univerzálna téma o ľudskej povahe, ktorú stvárnili čelarevskí žiaci v programe v Báčskom Petrovci (foto: J. Čiep)

Univerzálna téma o ľudskej povahe, ktorú stvárnili čelarevskí žiaci v programe v Báčskom Petrovci (foto: J. Čiep)

Predsa ani tohto roku sa v Petrovci ustálený slávnostný obrad posvätenia svätosavského koláča koljiva nekonal, ako ani slávnostný program, ale v piatok 31. januára 2014 petrovskí žiaci a pedagógovia na pôde školy privítali hostí z čelarevskej základnej školy, ktorí sa prestavili s vynikajúcim kultúrno-umeleckým programom.

V ňom účinkovalo 35 žiakov vyšších ročníkov a nacvičila ich profesorka srbského jazyka Martina Velemirová. Na ideu prichystať tento program prišli v minulom roku a s nim zožali mnoho úspechov.

Najprv excelovali v súťaži, ktorý organizoval chrám Sv. Savu v Belehrade, neskoršie vystupovali aj v Budapešti a v Szentandreji v Maďarsku. Po čase program nacvičili aj po rusky a v septembri minulého roku dcestovali do Ruska, kde v meste Soči reprezentovali našu krajinu v predolympijskom programe.

Ide o duchovné predstavenie, v ktorom sa hovorí o živote, o tom ako žijeme, ktoré sú nám priority, o láske k blížnemu, o Bohu. Podľa predlohy z knihy Z ja mesta do ty mesta gréckej spisovateľky Mirsiny Vigopuluovej pedagogička Velemirová napísala páčivý scenár. V programe sa prepletajú dramatické a hudobné zložky s vynikajúcou a trefnou scénografiou. Za vynikajúci program sa domáci žiaci hosťom odvďačili priliehavými darčekmi a družba pokračovala aj počas piatkovej besiedky.

Jaroslav Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs