Spolupráca bude pokračovať

3.feb 2014

Spolupráca bude pokračovať

06janabrah

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: JANA ABRAHÁM, ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, BRATISLAVA

– Ako jedna z vedúcich končiaceho sa twinningového európskeho projektu, zrejme ste boli skôr v pozícii učiteľa než žiaka?

– Neboli sme len v pozícii učiteľa, ale sme zároveň boli aj v pozícii žiaka. Aj my sme sa totiž na tomto projekte strašne veľa naučili. Najmä preto, že to bolo veľmi intenzívne. Potrebovali sme študovať rôzne materiály: srbské, európske, slovenské, tak, aby sme mohli našim srbským kolegom podať čo najviac informácií a vedomostí. Naši kolegovia v Srbsku sú veľmi milí, veľmi priateľskí, veľmi veľa vyžadujú, lebo sú to veľkí odborníci. Tá naša príprava musela preto byť náročná, intenzívna, podrobná. Mne osobne projekt priniesol strašne veľa informácií, mnoho skúseností čo sa týka prednášania, pretože my pri našej každodennej práci nemáme možnosti byť v úlohe učiteľa. Na druhej strane mi to prinieslo veľa aj v tej ľudskej oblasti: získali sme kopu priateľov a známych, vznik takých vzťahov, ktoré predpokladajú, že sa touto záverečnou konferenciou spolupráca nekončí, ale bude pokračovať už v nejakej inej forme. A to nielen na tej odbornej úrovni, ale i na tej osobnej, z čoho sa osobne veľmi teším.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs