Sviatočne otvorili renovovanú sálu KC Kysáč

17.dec 2018

Sviatočne otvorili renovovanú sálu KC Kysáč

V Kysáči dnes sviatočne otvorili renovovanú programovú sálu Kultúrneho centra Kysáč.  

Privítanie primátora Miloša Vučevića

Riaditeľ tohto centra Pavel Surový po privítaní predstaviteľov mesta Nový Sad, v čele ktorých bol primátor Miloš Vučević, informoval prítomných, že mesto Nový Sad investovalo osem miliónov dinárov do rekonštrukcie sály. Z tých prostriedkov vymenili sediská a podlahu, renovujú miestnosť pre zvukárov a svetlárov a zakúpili nový plynový kotol pre vykurovanie.

Riaditeľ Surový sa skrátka zmienil aj o tohtoročnej činnosti, najmä organizovaní troch festivalov: Zlatej brány, Festivalu slovenských ľudových krojov Slovákov v Srbsku a Festivalu Zuzany Kardelisovej, ale aj hosťovaní výstavy Slovenská krása v Bratislave. Ako povedal, v roku 2019 je v pláne rekonštrukcia letného javiska, ktoré by malo byť galériou.

Darček pre primátora

V otváracom príhovore primátor Vučević povedal, že mesto Nový Sad a Správa pre kultúru mesta Nový Sad v uplynulých dvoch rokoch vyčlenili prostriedky, ďakujúc čomu je sála teraz primerane vybavená a pohodlná, aby sa v nej mohli sledovať mnohé programy a podujatia. Je to dôkazom toho, že mesto prihliada na rovnomerný rozvoj mesta a mestských osídlení.

Ako primátor povedal, slovenská kultúra je časťou kultúry Vojvodina a Srbska a kultúra Kysáča a Kysáčanov je rozpoznateľná v kultúrnej palete mesta Nového Sadu a vždy bola a bude časťou kultúrnej ponuky mesta a súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry 2021.

Aj o iných prácach v Kysáči

V renovovanej sále

Primátor Miloš Vučević okrem toho povedal, že v Kysáči čoskoro otvoria aj dom penzistov a budú pokračovať s výstavbou atmosférickej kanalizácie, čiže garádov. Po zakončení kanalizačnej siete v Rumenke, budú predpoklady na aktivovanie siete v Kysáči, ktorá sa má pripojiť na tamojšiu čističku.

Zmienil sa aj o aktuálnej situácii ohľadom pochovávania a spravovania kysáčskeho cintorína. Povedal, že v meste budú rešpektovať rozhodnutie Kysáčanov a vyzdvihol, že podľa zákona komunálne služby môžu vykonávať lokálne samosprávy kým spravovanie cintorínmi môžu konať alebo náboženské organizácie alebo jednotky lokálnej samosprávy. Pritom zdôraznil, že riešenie mimo zákona nie je prijateľné.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs