TAK, AKO SA ŽELEZO

9.máj 2013

19eko

TAK, AKO SA ŽELEZO  kuje za horúca, aj ekologická výchova sa má začať už v detskom veku. Vedomí sú si toho aj v škole Dušana Vukasovića-Diogena v Ašani, dokladom čoho je i náplň školských nástenných novín. Tie sa bez ekologických odkazov (na snímke) neobídu.

O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs