Založili Obecnú stavebnú agentúru

9.máj 2013

V poradí 8. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova sa uskutočnilo vo štvrtok 25. apríla vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy. Dominovali správy o minuloročnej činnosti a programy práce na bežný rok niektorých verejných podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je ZO. Počas schvaľovania rokovacieho programu chvíľu sa viedla priam polemická rozprava o návrhu Dušanky Radinovićovej, výborníčky SSS, na utvorenie fondu solidarity, o čom už bolo slov aj na minulej schôdzi.

Noví členovia Obecnej rady zložili prísahu

Noví členovia Obecnej rady zložili prísahu

Miloš Crnomarković, predseda Zhromaždenia obce, a Nevenka Čmelíková, tajomníčka, vysvetlili, že návrh nie je v súlade s predpismi. Výborník SPS Živojin Gavrić okrem iného prízvukoval, že ide o politický marketing, keďže sa v blízkej budúcnosti majú uskutočniť voľby na členov rád miestnych spoločenstiev na území obce. Hovoril aj o početných humanitárnych akciách, ktoré realizuje terajšia lokálna správa.

Po schválení demisie Mirka Vranića, výborníka Strany zjednotených penzistov Srbska (PUPS), nasledovala rozprava o vyše 40 bodoch rokovacieho programu. Najaktívnejší i tentoraz boli výborníci SSS a SRS. Väčšinou hlasov výborníci schválili správu o minuloročnej práci, program práce a finančný plán Strediska pre sociálnu prácu, tiež plány práce na bežný rok Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, Direkcie pre výstavbu Obce Stará Pazova, podniku Vodovod a kanalizácia… Zelené svetlo dostali aj minuloročné správy  a programy práce na rok 2013 PU Poletarac a Radost, OO Červeného kríža. Na štvrtkovej schôdzi Kseniju Savićovú vymenovali za novú verejnú právnu zástupkyňu Obce Stará Pazova a založili aj nový verejný podnik s názvom Obecná stavebná agentúra Stará Pazova.

Namiesto členov Obecnej rady Nikolu Savića a Radivoja Đukića, ktorí podali demisiu, za nových členov a na návrh predsedu Obce Stará Pazova Đorđa Radinovića tajným hlasovaním zvolili Đorđa Vukašinca a Boška Živanovića.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs