Trend bioproduktov

9.máj 2013

S cieľom zlepšiť postavenie žien v rurálnych prostrediach vo Vojvodine Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo, Ústavom pre rodovú rovnosť a Zelenou sieťou Vojvodiny sa v roku 2013 pustil do realizácie programu pod názvom Organická strava – šanca pre všetkých.

19Organicka stravaProgram je určený vidieckym ženám s cieľom ich ekonomického posilnenia a s dôrazom na tradičné záhradníctvo, kvalitnú a zdravú výživu. Aktivity smerujú k mapovaniu kapacít vidieckych žien pre biozáhradnícku a multifunkčnú organickú výrobu, organizovaniu promočných tribún, mapovaniu výrobcov podľa miest, edukácii začiatočníčok v agro-biznise a chcú podnietiť založenie nových biozáhrad. Koordinovanie aktivít má na starosti pracovná skupina utvorená z predstaviteľov príslušných pokrajinských sekretariátov, odborných ustanovizní a inštitúcií v čele s prof. Dr. Brankou Lazićovou.

Ekologické poľnohospodárstvo má komplexný prístup k riadeniu výroby spájajúcej  biologický cyklus výrobných metód, vrátane mikroorganizmov, pôdnej fauny a flóry, rastlín a živočíchov, so zameraním na udržanie a zlepšenie úrodnosti pôdy a maximálne využitie vlastných výrobkov. Ekologická výroba ako rovnováha medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou (ekofarma) sa musí neustále vyvíjať v súlade s novými vedeckými a technologickými riešeniami. Ekologické poľnohospodárstvo je produkcia, ktorá zakazuje používanie syntetických chemických insekticídov, fungicídov, herbicídov, syntetických hnojív, prísad, regulátorov rastu a GMO, ale i prezentuje metódy pozitívne vplývajúce na humánnu ekológiu a ochranu životného prostredia.

Dnes je organická výroba vo svete zameraná na pestovanie obilnín, ryže, ovocia a zeleniny. Najväčší dopyt je po jablkách, mrkve, zemiakoch, mlieku a mliečnych výrobkoch. Spôsoby dodávok sa realizujú prostredníctvom reťazcov supermarketov, predajní s organickými potravinami, maloobchodov, trhov a pod. V Rakúsku sa trend organickej výroby neustále rozrastá, z celkových poľnohospodárskych plôch organická výroba zaberá 19,7 percenta. Aj v Srbsku záujem o túto výrobu rastie, z 11 000 ha asi 50 % zaberajú poľnohospodárske plodiny,  45 %  ovocné druhy a zvyšných 5 %  organická zelenina.

Prvá promočná tribúna v rámci programu Organická strava – šanca pre všetkých prebiehala 4. marca v Inđiji. V marci a apríli nasledovali aj v ďalších 15 mestách (Dobrinci, Veliki Radenci, Šíd, Bački Monoštor, Šajkaš, Bečej, Ada, Uzdin, Aradáč, Selenča, Srbský Itebej, Maglić, Ostojićevo, Turija a Banatski Aranđelovac) a prezentovanie pokračuje naďalej.

Jaruška Ferková

Snímka: fotoarchív Ústavu pre rodovú rovnosť

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs