Teater Theatron v SVD

1.apr 2015

V utorok 7. apríla o 20. hodine na doskách Slovenského vojvodinského divadla bude hosťovať Teater Theatron zo Švédska s predstavením Život z dvoch častí. Predstavenie budú hrať po srbsky.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs