Teoretické prednášky, odborné semináre a praktická tvorba

27.aug 2014

Teoretické prednášky, odborné semináre a praktická tvorba

Slávnostným otvorením v pondelok 18. augusta t. r. v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa začal 8. ročník Letnej školy žurnalistiky pre novinárov krajanských médií.

 

Sľúbili si kreatívny a príjemne strávený týždeň (záber zo slávnostného otvorenia LŠŽ)

Sľúbili si kreatívny a príjemne strávený týždeň (záber zo slávnostného otvorenia LŠŽ)

Týždňového kurzu teoretických prednášok, odborných seminárov a praktickej tvorby s pedagógmi žurnalistiky FF UK sa zúčastnilo 15 novinárov, redaktorov a spolupracovníkov redakcií zo slovenských tlačových, elektronických a internetových médií, ktoré pôsobia v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Čiernej Hore a Srbsku. Na otvorení LŠŽ sa zúčastnil RNDr. Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam novinárskeho remesla. Dôležitosť týždňového kurzu vyzdvihla aj doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FF UK, ktorá zároveň popriala účastníkom chuť do práce a vysoké pracovné nasadenie. Na záver účastníkom LŠŽ sa prihovoril aj dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD, ktorý im zaželal tvorivý a užitočný týždeň, počas ktorého si budú môcť preveriť svoje poznatky, vedomosti z rôznych oblastí žurnalistrickej teórie a praxe.

Keď sa musí, tak nie je ťažko (účastníci kurzu na zdolávaní jednej z prvých úloh – zoznámení s hlavným mestom Slovenska)

Keď sa musí, tak nie je ťažko (účastníci kurzu na zdolávaní jednej z prvých úloh – zoznámení s hlavným mestom Slovenska)

V rámci tohtoročnej LŠŽ frekventanti okrem odborných prednášok absolvujú aj návštevy slovenských médií, stretnutia a rozhovory s osobnosťami slovenskej žurnalistiky. Letná škola žurnalistiky 2014 sa skončí na konci tohto víkendu slávnostným udelením certifikátov a jednodenným výletom do Banskej Štiavnice.

Anička Chalupová

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs