Neoplanta otvára 19. Petrovské dni divadelné

27.aug 2014

Neoplanta otvára 19. Petrovské dni divadelné

Neoplanta-WEB-final

Začiatok 19. Petrovských dní divadelných, ktorý je stanovený na piatok 29. augusta, bude po troške netradičný, keďže ich neotvorí divadelná premiéra Slovenského vojvodinského divadla, ale predstavenie Andrása Urbána pod názvom Neoplanta, čím vlastne SVD poukazuje na fakt, že v súčasnosti multikultúrnosť je potrebná aj v divadelnom umení viac ako inokedy a musí zažívať aj v praxi.

Produkcia tohto predstavenia je inšpirovaná románom Lászla Végela a reálnym životom.

Režisér A. Urbán sa v predstavení, okrem iného, prostredníctvom dekonštrukcie Végelovho románu, ale aj nových elementov, na území Nového Sadu snaží zúčtovať s rôznymi vzťahmi v rámci národnostných odlišností, so vzťahom väčšiny a menšiny, nielen národnej, ale aj sexuálnej, intelektuálnej, umeleckej. Ide aj o rekonštrukciu nového príbehu, nového priestoru, ktorý komunikuje s publikom.

– My máme obraz tohto prostredia ako multikultúrneho, ale je čas, aby sme konfrontovali s tým obrazom, ktorý toto neobsahuje. Chválime sa pojmami multikultúrnosť a interkultúrnosť, ale iba vtedy, keď ich potrebujeme, napríklad vo vzťahu k EÚ. Medzitým, je potrebné, aby sme prehovorili o skutočnom Novom Sade a tu sa ihneď kladie otázka, aký je skutočný Nový Sad? – rozjíma o tematike predstavenia samotný autor András.

Už fakt, že je Neoplanta vyhlásená za najlepšie predstavenie vo Vojvodine v tomto roku, by mal byť pre divákov rozhodujúcim faktorom, aby prišli už v tento piatok o 20.00 do Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, keď sa oficiálne otvárajú festivalové brány – otvorí ich práve režisér András Urbán.

Polhodinku predtým (o 19.30) v predsieni SVD bude vernisáž Divadelný Nušić.

 

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

(zdroj: SVD, RTV)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs