Tešia sa vlastnému kútiku

15.aug 2013

Mládežnícke združenie Terra v Kulpíne podniká rôzne aktivity počas celého roka. V súčasnosti sa okrem iného usiluje získať miestnosti na svoju pravidelnú činnosť. Predseda združenia Branislav Kuštra nám nedávno v rozhovore povedal, že dostali prostriedky aj na tieto účely.

 V polovici minulého mesiaca ste usporiadali turnaj v malom futbale humanitárneho rázu. Aký bol výsledok tejto akcie Terry?

– Už zopár rokov počas leta organizujeme turnaj v malom futbale. Aj tentoraz sa turnaj vydaril a jeho sprievodným podujatím bolo zbieranie elektronického odpadu. Počas turnaja a za pomoci iných mládežníckych združení z územia Báčskopetrovskej obce sa nám podarilo nazbierať 3 tony a 400 kg tohto elektronického odpadu. Z predaja sme dostali 60 115 dinárov, ktoré sme usmernili na liečenie mládežníka Aleksandra Stankovića z B. Petrovca. Akcia sa úspešne skončila a mali sme z toho dobrý pocit.

Branislav Kuštra (sprava) na futbalovom turnaji, ktoré zorganizovala Terra, udeľoval víťazné poháre najúspešnejším mužstvám

Branislav Kuštra (sprava) na futbalovom turnaji, ktoré zorganizovala Terra, udeľoval víťazné poháre najúspešnejším mužstvám

Nasleduje ďalšia, už zachodená akcia?

V nedeľu 11. a v pondelok 12. augusta, keď si pripomíname Medzinárodný deň mladých, v našej osade usporiadame letné kino. Už niekoľko rokov za sebou kino býva v parku v centre Kulpína. V minulých rokoch vládol veľký záujem o túto letnú zábavu pre mládež. Zároveň sa nám podarilo prostredníctvom projektu Náš priestor na náš spôsob získať prostriedky na úpravu miestností, kde sa mladí členovia združenia Terra budú stretávať a plánovať aktivity, usporadúvať dielne. Priestor vo dvore bývalej Jednoty nám poskytlo Miestne spoločenstvo a vďaka prostriedkom z uvedeného projektu vybavíme ho nábytkom, ktorý si sami vyrobíme. Realizácia projektu potrvá tri mesiace, teda do októbra, keď plánujeme miestnosti otvoriť. Medzičasom sme sa uchádzali aj o prostriedky na líčenie miestností a dúfame, že sa nám to podarí. Ten priestor bude výlučne na činnosť a nie na iné účely.

Akú máte spoluprácu s MS Kulpín a inými združeniami v osade a mimo nej?

– S Radou MS Kulpín máme dobrú spoluprácu, doteraz nám vždy ochotne vyšli v ústrety. Aj s Kanceláriou pre mladých v Petrovci  dobre spolupracujeme. Vlastne v združení E.Y.B.L. vo Vrbare v Petrovci je mládežnícke stredisko, kde sme všetci, teda mládežnícke združenie z Petrovca, Kancelária pre mladých a my z Terry. Samozrejme, radi sa zapájame aj do podujatí iných spolkov a združení. Tak bolo aj počas Predslávnosťových dní v Kulpíne, keď sme ochotne pomohli v realizácii tohto podujatia.

Koľko členov je v združení Terra?

– Máme 41 členov, no z toho je aktívna asi polovica. Aj touto cestou pozývame mládež v Kulpíne, aby sa k nám pripojila a spolu s nami sa zúčastnila v našich aktivitách. Priali by sme si, aby prostredie malo viac porozumenia pre akcie, ktoré počas roka robíme, a aby pochopilo, že dnes sa mládež nestretáva len aby sa zabávala, ale predovšetkým preto, aby urobila niečo užitočné pre svoje prostredie.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs