TRADIČNÁ OSLAVA DŇA SVÄTÉHO SÁVU

1.feb 2013

TRADIČNÁ OSLAVA DŇA SVÄTÉHO SÁVU sa v ZŠ maršala Tita v Padine v piatok 25. januára začala svätosávskou hymnou Uskliknimo s ljubavlju. Potom sa striedali básne, výroky a známe tóny hudobných skladieb týkajúcich sa tejto významnej historickej osobnosti. Žiaci nižších a vyšších tried spolu so svojimi učiteľmi tvorili auditórium, ktoré svojím potleskom odmenilo účinkujúcich. Textuálnu časť programu prichystala profesorka srbčiny Katarína Kotvášová a hudobnú profesor hudobnej kultúry Pavel Tomáš ml.

K. Kotvášová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs