Transparentnosť rozpočtu AP Vojvodiny

18.feb 2016

Transparentnosť rozpočtu AP Vojvodiny

PajticVerejnosti je od včera sprístupnená webová stránka vlády AP Vojvodiny, na ktorej sa všetci záujemcovia môžu dozvedieť o údajoch súvisiacich s rozpočtom pokrajiny.

Na novej webovej stránke sú dostupné údaje o financiách všetkých pokrajinských orgánov od roku 2004 dodnes.

Na včerajšej prezentácii nového servisu predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić poznamenal, že sa týmto spôsobom nastoľuje princíp absolútnej transparentnosti práce pokrajinských orgánovvyzval premiéra Aleksandra Vučića a republikovú vládu, aby nasledovali príklad pokrajinskej administrácie.

„Už štyri roky v určitých médiách prebieha kampaň o zamestnaní niekoľko tisíc osôb v pokrajinskej administrácii a o tom, ako zmizlo niekoľko miliárd dinárov. Doposiaľ sme sa riadili systémom žalovania, ale od dnes sme nastolili princíp aký neexistuje ani v jednej administrácii na západnom Balkáne, ale iba v niektorých najvyvinutejších štátoch Európskej únie. Ide o princíp absolútnej transparentnosti všetkého čo vykonáva pokrajinská administrácia, všetky výplaty, každý dinár, ktorý je usmernený používateľom rozpočtu, všetky pracovné miesta a biografie vedúcich,“ vyhlásil Bojan Pajtić.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs