Výbor pre kultúru NRSNM redukoval finančný plán

20.feb 2016

Výbor pre kultúru NRSNM redukoval finančný plán

Zvažovala sa každá finančná položka

Zvažovala sa každá finančná položka

Presne podľa dohovoru na schôdzi začiatkom februára členovia Výboru pre kultúru zrealizovali v tomto mesiaci aj ďalšie zasadnutie.

Kým pred dvomi týždňami analyzovali správy o realizovaných aktivitách v uplynulom roku, včera sa venovali plánom a zvlášť finančným plánom VPK a jednotlivých komisií v roku 2016.

Neľahkú úlohu zdolali predovšetkým v zredukovaní finančného plánu, ktorý na začiatku bol vyše desať miliónov dinárov. Keďže na realizáciu akcií v kompetencii tohto výboru je v dispozícii iba sedem a pol milióna dinárov, vedúci všetkých sedem komisií VPK spolu s predsedom výboru Jánom Slávikom a koordinátorkou Svetlušou Hlaváčovou hodnotili, zvažovali a prípadne korigovali takmer každú položku.

Po vecnej diskusii dostali sa k stanovenej sume a také „retušované“ plány predostrú na schválenie Výkonnej rade NRSNM a potom i samotnej NRSNM.

Aj tentoraz zdôraznili potrebu vypracovania stratégie v oblasti kultúry, ktorú prakticky treba iba dokončiť. Do budúcna navrhujú vopred percentuálne určiť, koľko ktorej komisii orientačne sleduje z celého finančného „koláča“, aby sa nemuseli už raz vypracované plány redukovať.

Pritom členovia Výboru pre kultúru ešte raz odporúčajú spolkom a združeniam občanov, aby sa hlásili aj na súbeh pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Je to jediný súbeh na investície, určený je iba spolkom a pre potreby príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny sú aj tohto roku vyčlenené tri milióny dinárov.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs