Prvý medzinárodný festival klobás v Petrovci

20.feb 2016

Prvý medzinárodný festival klobás v Petrovci

klobasafest2016logoPrvý medzinárodný festival klobás Klobásafest 2016 Petrovčania usporiadali dnes v areáli mládežníckeho a športového strediska Vrbara. Festival otvoril podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin.

Na ňom zvíťazili všetci účinkujúci, ale najchutnejšiu klobásu podľa bodovania hodnotiacej komisie predsa urobili majstri z podniku Mercedes Benz Triaška. O trošku menej bodov získal celok Klubu poľnohospodárov ako aj rodina Hrubíkovcov, všetci z Petrovca.

Najlepší z najlepších - Mercedes Benz Triaška

Najlepší z najlepších – Mercedes Benz Triaška

Organizátori súťaže vyzvali záujemcov súťažiť, oceňovať alebo predávať čerstvé klobásy a iné zabíjačkové špeciality.

Samotné podujatie pozostávalo zo súťaže vo výrobe čerstvej klobásky tradičným spôsobom, ochutnávky klobás, oškvarkov a iných zabíjačkových výrobkov, tomboly so zaujímavými výhrami a pobavenia sa pri koncerte hudobných skupín.

Časť z 25 súťažiacich tímov

Časť z 25 súťažiacich tímov

Organizačnému výboru festivalu, čiže Miestnemu spoločenstvu Báčsky Petrovec na prvý ročník Klobásafestu 2016 sa prihlásilo 25 tímov, nielen z Petrova, ale aj z Kulpína, Hložian, Aradáča, Totovho Sela, Nového Sadu, Belehradu, z Nadlaku v Rumunsku a z Martina zo Slovenskej republiky.

Prítomní vo Vrbare sa mohli buď zúčastniť ako členovia súťažiaceho tímu, alebo ako predajcovia vlastných výrobkov, či už ako návštevníci, ktorí hlasovaním ocenili kvalitu vyrobených klobás.

Spolkárky usilovne vyprážali i škvarky

Spolkárky usilovne vyprážali i oškvarky

Samotný program festivalu podľa určeného harmonogramu začal predpoludním otvorením podujatia a spoločnou prísahou súťažiacich tímov.

Tombola pre obecenstvo

Tombola pre obecenstvo dobre navštíveného podujatia

Okrem priamej súťaže v tvorení čerstvých klobás na nádvorí Vrbary nasledoval kultúrno-umelecký program, predaj pražených klobás a oškvarkov, ochutnávka čerstvo vyrobených vypražených klobás na stánkoch súťažiacich tímov.

Ani my sa nedáme zahanbiť s našou klobásou

Ani my sa nedáme zahanbiť s našou klobásou

Poobede po ukončení práce hodnotiacej komisie najúspešnejším tímom udelili diplomy a osobitné odmeny pre súťažiace tímy a pre obecenstvo prichystali i losovanie a darčekmi odmenili výhercov tomboly.

Vrbara dnes poobede bola plná. Tí, čo prišli do Petrovca sa mohli dobre pobaviť, aj zaspievať si a zatancovať, vypiť, pravdaže i súťažiť a ochutnať klobásky, škvarky a ďalšie zabíjačkové dobroty.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs