KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

22.feb 2016

KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

Pod záštitou UNESCO sa včera v Kovačici za prítomnosti vysokých štátnych hostí z domácej pôdy a zo zahraničia oslávil Medzinárodný deň materinského jazyka.

„Srbsko a Slovensko sú s právom hrdé na umelcov z Kovačice...“Na snímke Ivan Tasovac, minister kultúry a informovania počas okrúhleho stola v ZO Kovačica

„Srbsko a Slovensko sú s právom hrdé na umelcov z Kovačice…“Na snímke Ivan Tasovac, minister kultúry a informovania počas okrúhleho stola v ZO Kovačica

V zasadacej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa uskutočnil okrúhly stôl na tému Slovenské insitné maliarstvo ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva: ako zachovať a zladiť s programami UNESCO, s pomocou odborníkov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska a Slovenska, ako prirodzene najzainteresovanejších subjektov.

Po príležitostnom príhovore Jána Husárika, predsedu obce a Pavla Babku, zakladateľa Nadácie Babka v Kovačici, slova sa ujali aj hostia: Ivan Tasovac, minister kultúry a informovania, Michael Davenport, šéf delegácie EÚ v Srbsku, Jadranka Joksimovićová, ministerka bez kresla vo Vláde Srbska poverená európskou integráciou, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku a historik Predrag Marković.

Pri tejto príležitosti Galéria Babka prezentovala doplnené vydanie knihy Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, etnologicko- antropologickú štúdiu prejavov identít autorky Gordany Blagojevićovej.

Neskoršie táto nevšedná oslava pokračovala na pôde Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, kde po uvítacích slovách úradujúcej riaditeľky Aničky Bírešovej hosťom sprístupnili výstavu  Vukove hádanky-rozlúštenia autorky Eldy Stankovićovej.

Výstave predchádzal príležitostný program, v ktorom sa spevom a hudbou, pod taktovkou Pavla Tomáša st., učiteľa hudby,  predstavili žiaci tunajšej školy. Nechýbali ani krátke príhovori v jazykoch národnostných menšín, žijúcich v Kovačickej obci, ako aj posolstvo Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO.

Výstavu v Galérii Babka slávnostne otvorila Jardanka Joksimovićová, ministerka bez kresla vo Vláde Srbska poverená európskou integráciou

Výstavu v Galérii Babka slávnostne otvorila Jardanka Joksimovićová, ministerka bez kresla vo Vláde Srbska poverená európskou integráciou

Presne na poludnie v Galérii Babka otvorili ďalšiu výstavu. Výstavu obrazov Panónska miniatúra autorov Dobrosava Milojevića, Lasla Dvoračkého, Adama Mezina a Vieroslavy Svetlíkovej slávnostne otvorila Jadranka Joksimovićová, ministerka bez kresla vo Vláde Srbska poverená európskou integráciou.

Výstave v Galérii Babka predchádzali slávnostné príhovori vysokých hostí: prof. Gorana Milašinovića, predsedu Srbskej komisie pre UNESCO, Ireny Vojačkovej- Sollorano, stálej koordinátorky Spojených národov v Srbsku a Ľudovíta Molnára, predsedu Slovenskej komisie pre UNESCO, a krátky program, v ktorom vystúpili mladučkí členovia Detskej svadby za hudobného sprievodu hudobníka Jána Dišpitera.

Pri tejto príležitosti Turistická organizácia obce Kovačica na nádvorí galérie pripravila príjemné prekvapenie, totiž, hosťom bola ponuknutá výstava ručných prác a degustácia koláčov, ktoré prichystali usilovné ruky členiek spolkov žien z Kovačickej obce.

                                                                                                  Anička Chalupová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs