Program v jedenástich jazykoch

22.feb 2016

Program v jedenástich jazykoch

Deň materinského jazyka na území mesta Pančevo už tradične oslavujú priliehavým viacjazyčným programom v Ivanove, najmenšej dedine na území mesta Pančevo, v ktorej svorne žijú banátski Bulhari – Palćani (Bulhari katolíckeho vierovyznania) a Székely Maďari, Srbi, ako aj príslušníci ostatných národov.

Vojlovičan Andrej Krištofík na harmonike zahral na slovenskú ľudovú nôtu

Vojlovičan Andrej Krištofík na harmonike zahral na slovenskú ľudovú nôtu

Dom kultúry Žarka Zreňanina, základná škola Mošu Pijadeho, bulharský a maďarský kultúrno-umelecký spolok v Ivanove dnes po 9-krát organizovali kultúrny program v desiatich jazykoch. Okrem domácich ochotníkov Bulharov a Maďarov, v programe sa zúčastnili aj hostia z iných dedín – príslušníci macedónskej, rumunskej, rómskej, gréckej a židovskej menšiny, ako aj členovia SKOS Detvan – Michaela Spišiaková, Jana Beracká, Andrej Krištofík a Katarína Kalmárová. Slovom Európa v malom.

Program prebiehal pod patronátom mesta Pančevo a sledovali ho aj primátor Saša Pavlov, ako aj druhý tajomník vo veľvyslanectve Bulharska v Srbsku Julian Kitipov, ktorý sa prítomným prihovoril v svojom materinskom jazyku. Prítomných vo viacerých  jazykoch pozdravil aj známy herec Milenko Pavlov, tento raz vo funkcii člena mestskej rady povereného kultúrou a informovaním.

Známy herec Milenko Pavlov prítomných pozdravil vo viactich jazykoch

Herec Milenko Pavlov prítomných pozdravil vo viacerých jazykoch

– Náš národ hovorí, že vedieť jeden jazyk je rovné tomu ako by si skončil fakultu. Preto sa učte jazyky. Hovorte svojim materinským jazykom, hovorte jazykom krajiny v ktorej žijete, hovorte po anglicky, rusky, taliansky… Dôležité je, aby sa kultúry miešali, ale je dôležitejšie, aby ste si pestovali aj svoju kultúru. My Srbi nemáme ani maďarskú a ani bulharskú kultúru, ale sa budeme učiť od vás a vy sa budete učiť od nás,“ poznamenal Pavlov.

Na programe, ktorý nasledoval po príhovore, sa hovorilo, recitovalo a spievalo po macedónsky, rumunsky, rómsky, bulharsky, hebrejský, slovensky… Zvlášť teší skutočnosť, že väčšina účastníkov boli práve deti a mladí ľudia, na ktorých zostáva záväzok, aby pokračovali v pestovaní svojho materinského jazyka, ale aj chýrečnej multijazykovosti a multikultúrnosti, podľa ktorej je Vojvodina naďaleko známa.

Vladimír Hudec

 

 

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs