Zima s knihou 2016 v Petrovci

23.feb 2016

Zima s knihou 2016 v Petrovci

To, čo nie je každodenným javom je, že v rámci vydavateľského plánu v Slovenskom vydavateľskom centri vlani okrem kníh krásnej literatúry vyšli aj dve knihy z oblasti dejín a jedna kniha z oblasti etnografie.

Azda aj preto, že ich autori sú známi petrovskej verejnosti, rozhodli sa tieto knihy predstaviť v Petrovci. Karavána Slovenského vydavateľského centra v rámci akcie Zima s knihou najprv sa pristavila v Kysáči, potom v Hložanoch, neskôr aj v Novom Sade a včera večer svoj kočovnícky stan rozprestreli aj v Báčskom Petrovci v Spolku petrovských žien.

DSC_1472_resize

Jaroslav Miklovic

Profesor dejín Jaroslav Miklovic je Petrovčan, ktorý žije v Starej Pazove. Doteraz svoje výskumy zameral na Pazovu a vlani v SVC publikoval knihu Súpisné listiny Petrovca.

Keďže na to ešte nebola príležitosť, lebo ide o čerstvú knihu, pri tejto príležitosti Miklovicovi odovzdali aj autorské výtlačky tejto novej knihy.

DSC_1491_resize

Dr. Gabriela Gubová-Červená

Knihu Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov napísala Dr. Gabriela Gubová-Červená z Pivnice. V nej sú obsiahnuté naše politické dejiny z medzivojnového obdobia a svojimi charakteristikami tie sú príznačné aj pre súčasnosť.

Básnik Ladislav Čáni v poslednom období má bydlisko v Petrovci a včera sa prítomným prihovoril veršami zo svojej najnovšej básnickej zbierky Izba, o ktorej dom mlčí.

DSC_1464_resize

Ladislav Čáni

Riaditeľ SVC Vladimír Valentík spolkárkam na úvod v krátkosti predstavil aj ostatné knihy z vlaňajšej vydavateľskej produkcie.

Zvlášť prízvukoval knihy Viery Benkovej: jej zbierku básní Studňa a voda a knihu Zbližovanie – Dvojrozhovory, ktorú napísala spolu s Etelou Farkašovou z Bratislavy.

O novej knihe Márie Myjavcovej, ktorá tiež vyšla vlani pod titulom O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine krátko sa zmienila Zuzana Medveďová-Koruniaková a prečítala aj úryvky z nej.

Záver večierka patril etnografii – oblasti, ktorej sa naplno venujú aj aktivistky v Spolku petrovských žien. Knihu Jarmily Gerbocovej Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi zachytávajúcu aj tunajšie ľudové tradície predstavila predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs