Vyššie pokuty v prípade nevakcinovania detí

23.feb 2016

Vyššie pokuty v prípade nevakcinovania detí

Foto: www.webklinika.rs

Foto: www.webklinika.rs

Podľa nového Zákona o ochrane občanov od nákazlivých chorôb rodičia, ktorí odmietnu vakcinovať svoje dieťa, budú musieť zaplatiť pokutu vo výške 150-tisíc dinárov, čo je trikrát viac, než doteraz.

„Kalendár vakcinovania sa nemení a záväzný je pre všetky deti, ktoré sa zapisujú do škôl. Výška pokút je zmenená preto, aby sa vplývalo na úspešnejšiu politiku vakcinovania,“ vyhlásil pomocník ministra zdravia Zoran Panajatović a zdôraznil, že deti, ktoré nebudú pravidelne vakcinované, sa nebudú môcť zapísať do základnej školy.

„Všetky deti pred zápisom do školy musia byť vakcinované. V prípade ak nie sú vakcinované v určenej lehote, môžu sa vakcinovať dodatočne. Iba jedno nevakcinované dieťa predstavuje ohrozenie pre iné deti v kolektíve, ktoré sú vakcinované, a to nesmieme dovoliť,“ povedal Panajatović.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs