Republikové zhromaždenie schválilo Zákon o verejných podnikoch

24.feb 2016

Republikové zhromaždenie schválilo Zákon o verejných podnikoch

V novom Zákone o verejných podnikoch, ktorý dnes schválili republikoví poslanci, sa predpisuje, že riaditelia verejných podnikov v Srbsku sa budú voliť na verejnom súbehu a že nimi nebudú môcť byť stranícki funkcionári.

Podľa informácií, ktoré prináša agentúra Beta, v zákonnom akte sa predvída, že riaditeľa verejného podniku vymenúva Vláda na obdobie štyroch rokov, na základe verejného súbehu. Základnými podmienkami na voľbu riaditeľa bude ukončená najmenej štvorročná fakulta, najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti a najmenej tri roky pracovnej skúsenosti v oblasti, ktorou sa verejný podnik zaoberá.

Riaditeľ verejného podniku nebude môcť byť členom orgánov politickej strany, resp. funkcie v politickom orgáne sa bude musieť dočasne vzdať.

Riaditeľ nebude mať zástupcu, ale si bude voliť výkonných riaditeľov, najviacej sedem, ktorí budú z radov zamestnaných v tom verejnom podniku.

Minister hospodárstva Željko Sertić pri tlmočení uvedeného zákona okrem iného pripomenul, že v Srbsku máme 37 verejných podnikov na republikovej úrovni a 690 na lokálnej úrovni.

V salde zákonov, ktoré dnes v republikovom parlamente schválili je aj Zákon o podmienkach a spôsobe získavania práva vlastníctva na pozemku, objektoch a linkoch spoločnosti na výrobu a spracovanie ocelen Železara Smederevo a Zákon o meteorológii.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs