SNEMOVANIE V SPOLKU KYSÁČSKYCH ŽIEN

24.feb 2016

SNEMOVANIE V SPOLKU KYSÁČSKYCH ŽIEN

V Spolku kysáčskych žien dnes bolo výročné zhromaždenie, na ktorom urobili súvahu minuloročnej činnosti. Prítomní boli predstavitelia početných kysáčskych spolkov, združení a inštitúcií.

DSCF7805

Vinš ku kysáčskej sárme

Privítala ich Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka, ktorá potom v správe o vlaňajšej činnosti SKŽ napočítala najdôležitejšie akcie a aktivity, ktoré usilovné spolkárky vlani realizovali. Finančnú správu, ktorá je kladná, podala pokladníčka Mária Čemanová.

O tom, že v spolku majú i najmladšie členky dosvedčil primeraný program, v rámci ktorého zarecitovala Valéria Vitézová a zaspievala Klaudia Hegedišová.DSCF7802

Prihovorili sa takmer všetci prítomní hostia: Rastislav a Elena Surovci, Miloslav Chrťan, Michal Anušiak, Michal Francisty, Ondrej Marčok, Anna Legíňová, Pavel Agarský, Dragoljub Kovačević, Pavel Medveď a Karlo Ujhelji. Všetci sa pochvalne zmienili o aktivite kysáčskych spolkárok a spolupráci s nimi.

Po snemovaní, ktoré bolo v Slovenskom národnom dome, nasledovalo posedenie pri kysáčskej sárme, o ktorej zavinšovala Nina Francistyová. Nechybovali slané a sladké dobroty, ani torty, po ktorých sú kysáčske spolkárky naširoko známe.

No url attribute defined!

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs