EXIT Festival: Nejde iba o komerčnú a turistickú úlohu

25.feb 2016

EXIT Festival: Nejde iba o komerčnú a turistickú úlohu

Riaditeľ EXIT festivalu Dušan Kovačević

Riaditeľ EXIT festivalu Dušan Kovačević

EXIT je najlepším európskym festivalom, ktorý omnoho viacej prispieva spoločnosti, než naša spoločnosť prispieva EXIT festivalu – poznamenal dnes predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić po stretnutí s riaditeľom festivalu Dušanom Kovačevićom a najužším exitovským tímom.

Dôvodom ich stretnutia bolo najnovšie ocenenie, ktoré sa dostalo do rúk neúnavného tímu. Ide o ocenenie European best festival, ktoré im udelil turistický portál European best destinations.

„EXIT festival vznikol v historických okolnostiach a v kontexte boja proti diktátorskému režimu a neslobody. Aj z toho dôvodu má tento festival civilizačný záväzok, byť majákom slobody a smerovníkom, ktorý mladým ukáže a umožní zábavu v niečom inom, než je to reality program,“ poznamenal predseda pokrajinskej vlády.

Riaditeľ festivalu Dušan Kovačević zdôraznil, že je najnovšia cena dôležitá aj z hľadiska turisticko-hospodárskeho kontextu. Ako povedal, spoločenská zodpovednosť je jednou z hlavných pohnútok EXIT festival a v tom zmysle jedným z projektov, ktoré organizuje festival, je aj projekt Youth Heroes (Mladí hrdinovia), kde budú ako vynikajúce príklady predstavení mladí ľudia, najlepší vo svojich oblastiach, namiesto tých, ktorých s neprávom predstavujú ako vzorov.

Jasmina Pániková

Foto: www.mediaportal.vojvodina.gov.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs