Hlasľudovská knižná akcia v Binguli

26.feb 2016

Hlasľudovská knižná akcia v Binguli

Binguľčanom odovzdali vyše 100 slovenských a srbských kníh a časopisov

Binguľčanom odovzdali vyše 100 slovenských a srbských kníh a časopisov

Včera večer v miestnostiach SKUS Štefánik v Binguli zodpovedná redaktorka nášho týždenníka Vladimíra Dorčová-Valtnerová odovzdala predsedovi spolku Milkovi Horvátovi vyše sto zozbieraných kníh a zároveň prezentovali aj najnovšiu knihu z produkcie NVU Hlas ľudu Keď v živote nekvitli iba ruže, autora Jaroslava Feldyho.

Binguľčanom záleží na písanom slove

Záleží im na písanom slove

Medzi odovzdanými vydaniami sú knihy pre deti, romány, časopisy, komiksy a to v slovenskom a v srbskom jazyku. Počas odovzdávania kníh zodpovedná redaktorka poznamenala, že je možné, že sa Hlas ľudu znovu vráti do Bingule s ďalšími knihami, keď budú zabezpečené dodatočné poličky na knihy, keďže sú terajšie celkom zaplnené.

Samozrejme, novú knihu aj pokrstili

Samozrejme, novú knihu aj pokrstili

Kniha, ktorá sa už včera večer ocitla v rukách Binguľčanov, je aj najnovšia kniha Jaroslava Feldyho Keď v živote nekvitli iba ruže, v ktorej zvečnil časť svojho života stráveného v Binguli. Prezentovali ju autor J. Feldyriaditeľ NVU Samuel Žiak, zatiaľ čo sa o knihe zmienili aj jazyková redaktorka Anna Horvátová, ako aj technický redaktor Miroslav Dobroňovský.

Autor Jaroslav Feldy poznamenal, že ide o autobiografický román, v ktorom píše o troch rodinách a to o rodine sedliackej, remeselníckej a rodine intelektuálov.

Jasmina Pániková


 

Odovzdané knihy sú výsledkom akcie zbierania kníh pre knižnice nielen v menších prostrediach, ale aj v tých väčších, ktorá štartovala 11 januára. Realizuje sa vďaka početným jednotlivcom a niektorým inštitúciám, ktorí sa rozhodli darovať svoje knihy.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs