Vdýchli život svojej dedine

27.feb 2016

Vdýchli život svojej dedine

053 Bilancovali bohatú 10-ročnú činnosť (zľava):Z. Žemberyová, J. Činčuráková-Galambošová, O. Stupavský, Z. Turóciová, V. Turčanová, P. Balca

Bilancovali bohatú 10-ročnú činnosť (zľava): Z. Žemberyová, J. Činčuráková-Galambošová, O. Stupavský, Z. Turóciová, V. Turčanová, P. Balca

Pred desiatimi rokmi v Hložanoch založili Združenie ekológov Ekos. Podnikavá profesorka v strednej poľnohospodárskej škole vo Futogu, teraz už dôchodkyňa Viera Turčanová zoskupila hŕstku ľudí so správnym vzťahom voči prírode a rodnej dedine. Včera večer privítala členov Ekosu a početných hostí v kaviarni Pod lipami.

Výročná schôdza mala slávnostný šmrnc. Prv než načali rokovací program pozreli si utešený program. Pripravili ho, so svojimi žiakmi, profesorky v Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina Mária Bartošová-Korčoková, Anna Zahorcová a Anna Huďanová. K ich krásnym básničkám a prózam dobre zapadol aj umelecký prednes Moniky Bažaľovej a pesničky Ivany Ferkovej. Záverom vstupnej časti dvojhodinového večierka, ktorým prítomných viedla Zuzana Turóciová, hložianski prváci zložili ekologický sľub. Predsedníčka Turčanová im odovzdala členské preukazy a čokoládu, aby s chuťou zahryzli do čara ekológie.

Krásnym slovom oslovila študentka Monika Bažaľová

Krásnym slovom oslovila študentka Monika Bažaľová

Desaťročnú činnosť ekosovcov sprítomnila Jasminka Činčuráková-Galambošová. O vlaňajšej hovoril Ondrej Stupavský Endy, ktorý predostrel aj finančný plán na aktuálny rok. Fotografie na videobime ilustrovali ohromnú prácu, ktorú v prvom desaťročí pôsobenia odviedol počtom nie veľký, ale od päty k ušiam úplne oddaný kolektív.

Hložianski prváci zložili ekologický sľub

Hložianski prváci zložili ekologický sľub

Nie raz sme v autobuse premávajúcom via Hložany zachytili slová cestujúcich: „A teraz si pozri, ako vyzerá príkladne upravená dedina.“ Sú v tom a podobných verejných i súkromných uznaniach zabudované stovky, ba tisíce odpracovaných hodín. A kvantá lásky k svojej dedine, k prírode, k planéte, k životu.

Pravdaže usilovným hložianskym ekológom, profesorovi Jánovi Krasnecovi, ktorý k úcte k životnému prostrediu vedie žiakov, Zuzanu Žemberyovú, Máriu Parkániovú, Pavla Balcu, Ondreja Zahorca a iných potešili a vliali im novú energiu gratulácie početných hostí na výročnej schôdzi. Na nej udelili množstvo uznaní a poďakovaní. Po úradnej časti schôdze šili nové plány na zošľachtenie životného prostredia. Nemali by sme sa im pripojiť?

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs