MOMS HLOŽANY: Členov veľa, prišli len niekoľkí

25.feb 2016

MOMS HLOŽANY: Členov veľa, prišli len niekoľkí

Včera snemovali hložianski matičiari. Správu o činnosti v uplynulom roku podala Alena Pešková.

Ako uviedla Pešková, MOMS Hložany vlani mal 217 členov. Na výročnej schôdzi ich bolo asi o dvesto menej. Zato medzi prítomnými bolo zhruba 15 hostí, medzi nimi aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová. Pochvalne sa zmienila o mravčej práci hŕstky matičiarov a povzbudila ich k ďalšej úspešnej činnosti.

Ondrej Zahorec (zľava) podal finančnú správu (Foto: A. Francistyová)

Ondrej Zahorec (zľava) podal finančnú správu (Foto: J. Bartoš)

Roku 2015 MOMS Hložany usporiadal tradičný program Jesenné listy a jeho členovia sa aktívne podieľali aj na príprave iných programov, vrátane toho ku Dňu Hložian. Prednovoročný večierok sa nekonal, vraj v dôsledku “celkovej demotivácie.” Tá vyplynula predovšetkým z manka financií. Celkový prísun do pokladne obnášal zhruba 107 000 dinárov. Ako povedal Ondrej Zahorec, výlohy činili 92 000, takže sa na účte zvýšilo 14 668 din.

MOMS Hložany si aj na tento rok vytýčil početné aktivity. Tradičné večierky Jesenné listy a Prednovoročný program chcú, tak ako i doteraz, zorganizovať spolu so základnou školou, spolkom žien a ekologickým spolkom.

Diskutoval aj Pavel Balca (Foto: J. Bartoš)

Diskutoval aj Pavel Balca (Foto: J. Bartoš)

Tohtoročný matičný turnaj v malom futbale bude pred práve v Hložanoch; predsavzali si zorganizovať ho na výbornú. Matičiari avizovali aj slávnostné otvorenie knižnice, ktorá vlani bola zavretá. Vo vynovenej miestnosti chcú v nej poriadať aj výstavy a literárne večierky. Ako zakotvili vo finančnom pláne, na celkové aktivity potrebujú 149 668 dinárov.

Hložianski matičiari tiež navrhli jednotlivcov a kolektívy na uznania MSS a rokovali aj o potrebe zmeny štatútu.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs