BÁČSKY PETROVEC: Jazykové práva teoreticky a v praxi

24.feb 2016

BÁČSKY PETROVEC: Jazykové práva teoreticky a v praxi

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes napoludnie na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci prezentoval novú publikáciu.

DSC_1517_resize

Pre žiakov záverečných ročníkov petrovského gymnázia a ostatných záujemcov dnes prezentovali brožúrku Jazykové práva menšín v Srbskupravidlá, rady a prax v oblasti úradného používania jazykov národnostných menšín v Srbsku. Jej cieľom je informovať predovšetkým mladých ľudí, zamestnancov v lokálnych samosprávach, ako aj zákazníkov o ich právach v oblasti úradného používania jazyka a písma.

DSC_1516_resize

Obsah a poslanie novej brožúry prítomným predstavili predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Branislav Kulík a jeho členka Katarína Rašetová. Program moderovala koordinátorka výboru Mária Pavlovová-Čániová.

O tom, že je teória jedna, a každodenná prax rozporuplná, poukázali aj matrikárky Mária Triašková z Petrovca a Mária Kováčová-Kyseľová z Hložian, po čom sa rozprúdila diskusia o dvojjazyčných tlačivách na matrikárskych úradoch. Diskutovalo sa aj o možnosti získania skutočného dvojjazyčného výpisu aj po slovensky nielen na tlačive, ktoré je určené na tie účely, ale tak, ako to po slovensky má byť. V praxi sa z toho potom vznikne všelijaký galimatiáš.

V diskusii a v ďalších príhovoroch účinkovali aj Dr. Miroslav Vitéz, Anna Medveďová, Katarína Melegová-MelichováAnna Tomanová-Makanová, ktorá na záver predstaviteľom Obce Báčsky Petrovec, Matice slovenskej v Srbsku a jednotlivých Miestnych spoločenstiev a Miestnych kancelárií v tejto obci odovzdala aj plagáty obsahujúce state zo zákonov o úradnom používaní jazykov a písem.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs