Promovali absolventov slovakistiky

24.feb 2016

Promovali absolventov slovakistiky

K 55. výročiu po prvýkrát diplomy v troch jazykoch

K 55. výročiu po prvýkrát diplomy v troch jazykoch

V slávnostnej sieni Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade dnes promovali absolventov slovakistiky. Po prvýkrát v dejinách nielen Oddelenia slovakistiky, ale aj dejinách fakulty, udelili diplomy v troch jazykoch – v slovenskom a v srbskom, ako aj dodatok k diplomu v anglickom jazyku.

Na dnešnej slávnosti udelili 34 diplomov – 24 diplomov absolventom základných štúdií a 10 diplomov absolventom master štúdií.

Promovali 34 absolventov slovakistiky

Promovali 34 absolventov slovakistiky

Vedúca Oddelenia slovakistiky Dr. Jarmila Hodoličová počas príhovoru zdôraznila, že vďaka trojjazyčným diplomom promovaní slovakisti už nebudú potrebovať žiadne preklady svojich vysokoškolských dokladov a „bude im umožnený voľný pohyb v zahraničných inštitúciách“. Pripomenula, že Oddelenie slovakistiky svojim študentom poskytuje vedomosti a poznatky nahromadené generáciami predchodcov, ako aj nové prístupy vo vzdelávaní, ktoré vyžaduje 21. storočie.

Svojou prítomnosťou slávnosť poctili aj dekanka Filozofickej fakulty Ivana Živančevićová-Sekerušová, prodekanka Filozofickej fakulty Biljana Šimunović-Bešlin, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky Oľga Beňová, ako aj ďalší hostia.

Hudobné dueto Emilija Kovačevová a Juraj Súdi

Hudobné dueto Emilija Kovačevová a Juraj Súdi

Hudobnými nôtami prispeli Emilija Kovačevová a Juraj Súdi a knižnými darmi absolventov obdaroval spisovateľ Víťazoslav Hronec.

Skutočne chvályhodná iniciatíva Oddelenia slovakistiky, ktoré v tomto roku oslavuje 55. výročie od založenia, je zrealizovaná aj vďaka porozumeniu a angažovanosti dekanky fakulty, rektorovi a iným osobám, ktorým záležalo na tom, aby aj menšinové spoločenstvo mohlo uskutočniť svoje práva.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs