Minulý rok bol úspešný

23.feb 2016

Minulý rok bol úspešný

Konštatovali, že majú za sebou úspešný rok

Konštatovali, že majú za sebou úspešný rok

Členovia staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka zasadali včera večer v Klube VHV a bola to ich prvá schôdza v tomto roku.

Prerokovali a schválili správu o činnosti Výkonného výboru spolku v roku 2015, ako aj minuloročné správy o činnosti 8 programových foriem. Bez ohľadu na všeobecne známu a ťažkú situáciu v kultúre, informácia členov Dozorného výboru dosvedčila, že sa vlani v tomto kultúrnom stánku dobre hospodárilo. Členovia tohto telesa zároveň pochválili aj čulú činnosť všetkých aktivistov spolku a vzájomnú spoluprácu medzi programovými formami. V roku 2015 v tomto pazovskom spolku evidovali početné úspechy na súťažiach a nevystali ani vystúpenia tak doma ako aj v zahraničí.

6. marca divadelný súbor predstavenia Živý bič odcestuje na umelecký zájazd do Popradu. Aj členovia inventúrnej komisie pochválili prácu v spolku a konštatovali, že neevidovali žiadne nepravidelnosti.

Zároveň Alexander Bako, režisér predstavenia Maratónci bežia čestné kolo, pozval milovníkov Tálie v nedeľu 28. februára na premiéru tohto predstavenia.

Anna Lešťanová
A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs