Zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM

22.feb 2016

Zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM

Dnes v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

Absolvovali 5 bodov rokovacieho programu s dôrazom na schvaľovanie Plánu a programu práce a finančného plánu Výboru pre vzdelávanie na rok 2016 ako i na Stanovisko k otvoreniu nového vzdelávacieho profilu na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

DSCF7779

Pracovná atmosféra

Keď ide o plán práce určili si dve prioritné oblasti. Podľa slov Jána Brnu, predsedu Výboru pre vzdelávanie, je to nábor žiakov do tried so slovenskou vyučovacou rečou a zasadzovanie sa v zmysle legislatívy, aby získané práva, ktoré mali predškolské ustanovizne, základné a stredné školy ako i fakulty zostali aspoň na tej úrovni aká bola doteraz, vzhľadom na to, že žiakov v školách so slovenskou vyučovacou rečou ubúda.

Členovia výboru zaujali stanovisko, aby už zažitý spôsob práce bol aj naďalej. Finančný plán je vyčíslený na 6 700 000 dinárov plus prostriedky, o ktoré sa budú uchádzať buď zo Srbska alebo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

O novom vzdelávacom profile na gymnáziu v Báčskom Petrovci členov výboru informovala Anna Medveďová, riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Ide o odbor pre nadaných žiakov, ktorý bude formovaný podľa plánu a programu počítačového gymnázia v Belehrade. Uvádzajú ho v dôsledku rapídneho znižovania počtu žiakov v petrovskom gymnáziu a snáh o ich zvýšenie ako i zvýšenie počtu tried. Členovia výboru dali súhlas a podporili snahy petrovského gymnázia, aby podnikalo kroky k otvoreniu nového profilu a tým i zachovaniu počtu žiakov a zamestnaných.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs