Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka aj v Paláci Srbska

21.feb 2016

Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka aj v Paláci Srbska

Suzana Paunovićová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva

Suzana Paunovićová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva

Kancelária pre ľudské a menšinové práva v spolupráci s Národnostnými radami národnostných menšín organizovala dnes oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka.

V oslavnom programe vystúpili deti, ktoré piesňou, recitáciami a krojom prítomným priblížili svoj materinský jazyk a tradíciu, ako aj detský chór Čarolija, pod vedením Leontiny Vukomanovićovej.

Báseň v slovenskom jazyku a kysáčsky kroj prezentovali vojvodinských Slovákov

Báseň v slovenskom jazyku a kysáčsky kroj prezentovali vojvodinských Slovákov

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová počas dnešnej oslavy pripomenula, že Srbsko v roku 2006 ratifikovaním Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov prevzalo záväzok ochrany 10 menšinových jazykov. „V Srbsku dnes viac ako 72-tisíc detí majú vyučovanie v materinskom jazyku, viac ako 7-tisíc žiakov sa učia materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, viac ako 15 jazykov sa vyskytuje aj v médiách a v 42 lokálnych samosprávach je 11 menšinových jazykov v úradnom používaní,“ vyhlásila Paunovićová.

Predstaviteľ egyptskej národnostnej menšiny

Predstaviteľ egyptskej národnostnej menšiny

Pri tejto príležitosti riaditeľka kancelárie udelila ďakovné listiny médiám, ktoré svojimi mediálnymi obsahmi v minulom roku propagovali ľudské a menšinové práva, ako aj tým, ktoré informovali o pôsobení národnostných rád.

Ďakovnú listinu prebrala aj zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu V. Dorčová-Valtnerová

Ďakovnú listinu prebrala aj zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu V. Dorčová-Valtnerová

Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia národnostných rád národnostných menšín, štátnych orgánov a inštitúcií, ambasád, nezávislých telies, medzinárodných inštitúcií, ako aj predstavitelia médií.

 

 

 

 

 

 

 

No url attribute defined!

Jasmina Pániková   

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs