Treba vedieť čím viac

2.sep 2014

Treba vedieť čím viac

36spelaJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ŠPELA ŠTOKELJ, VÍNNA KRÁĽOVNÁ SLOVINSKA 2014

Ako sa tá-ktorá záujemkyňa môže stať kráľovnou vína Slovinska a čo je jej základnou úlohou alebo poslaním?

– Nositeľom projektu Voľba vínnej kráľovnej Slovinska je Pomurský veľtrh v Gornjej Radgoni. Na tento súbeh sa každý rok prihlasujú mnohé kandidátky, ktoré v máji majú pohovor s členmi odbornej komisie. Ide o previerku našich znalostí o slovinskom vinohradníctve, o vinohradoch, o vinárstve, o kvalitách a druhoch vína a celom rade iných otázok s tým súvisiacich, aby sa potom na základe tohto špecifického interview rozhodlo, komu treba udeliť korunu kráľovnej na bežný rok. Mojou základnou povinnosťou ako kráľovnej vína je promovanie našich slovinských vín, rozširovanie poznatkov o kultúre jeho konzumovania a o stolovaní, prezentovanie vínnych túr a zaujímavých vinohradníckych turistických destinácií v Slovinsku.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs