Chuť spolupráce

3.sep 2014

Chuť spolupráce

Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin

Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin

K ÚČASTI VOJVODINY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM VEĽTRHU V GORNJEJ RADGONI

Forma nemusí znamenať všetko. Hoci na augustovom, v poradí 52. Medzinárodnom poľnohospodársko-potravinárskom veľtrhu v Gornjej Radgoni jednotlivé regióny alebo štáty nemajú úradne vyhlásený vlastný deň, v posledných rokoch sa stalo akousi tradíciou, že je pondelok po otvorení neúradným Dňom Vojvodiny.

– Na veľtrhu prezentujeme našu ekonomiku prostredníctvom výrobkov so značkou Najlepšie z Vojvodiny, ako aj sedemnástich spoločností, vyrábajúcich nielen potraviny, ale aj pôdohospodárske stroje a náradia, ako aj niektoré iné príbuzné výrobky. Isté je, že okrem tejto hospodárskej ponuky Vojvodinu prezentujeme aj cez jej najväčšiu vzácnosť a krásu – multietnickosť, prostredníctvom projektu Bohatstvo rozličností. Sú tu ľudia zo všetkých častí pokrajiny, zo všetkých národnostných spoločenstiev… Podstatné je, že naša celková  účasť prispieva k zveľadeniu vzťahov so Slovinskom, najmä k stabilite našej zahraničnoobchodnej výmeny, ktorej hodnota vlani bola okolo tristo miliónov dolárov s pozitívnym saldom pre Vojvodinu a Srbsko. Spolupráca Slovinska a Srbska je na veľmi vysokej úrovni. My v pokrajine máme vyše tridsať slovinských spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako sedemtisíc robotníkov. Tu v Slovinsku je Fructal, ktorý kúpil náš Nektar. Čiže spolupracujeme dobre. Vzťahy v oblasti výroby potravín majú prioritu. Snažíme sa otvoriť i spoluprácu v oblasti vinárstva, pestovania organických potravín, ovocinárstva, zeleninárstva, všetkých tých segmentov, ktoré sú späté s poľnohospodárstvom a majú perspektívu, – podčiarkuje v Gornjej Radgoni pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin.

V Gornjej Radgoni bolo v ten pondelok počuť i vojvodinskú hudbu

V Gornjej Radgoni bolo v ten pondelok počuť i vojvodinskú hudbu

Tiež vyzdvihuje, že je jedným z cieľov návštevy Slovinska nielen upevnenie vzťahov, ale aj získanie slovinských skúseností, ktoré sa nám veľmi zídu na ceste eurointegrácie. Nemožno, samozrejme, prehliadnuť ani skutočnosť, že je trinásť percent všetkých zahraničných investícií v pokrajine práve slovinských, ako ani fakt, že hodnota výmeny APV a Slovinska v prvom polroku 2014 bola 144 miliónov dolárov.

Predseda Hospodárskej komory Vojvodiny Ratko Filipović v prejave v mene vystavovateľov, tiež podnikateľov, ktorí na veľtrhu nie sú, no sú prítomní na trhu Slovinska a Európskej únie, uviedol, že je naším základným prianím, aby sa pri vyslovení slova Vojvodina automaticky vybavila asociácia na výrobu zdravých, kvalitných a bezpečných potravín: či už tých, ktoré majú značku Najlepšie z Vojvodiny, alebo aj iných. Osobitne sa poďakoval hostiteľom na veľkej a sústavnej pozornosti, ktorú venujú  nášmu hospodárstvu a možnostiam jeho napredovania a presadenia na trhu Európskej únie.

Časť agrárnych novinárov v rozhovore s riaditeľom veľtrhu Janezom Erjavcom

Časť agrárnych novinárov v rozhovore s riaditeľom veľtrhu Janezom Erjavcom

Účinkujúc na tlačovej konferencii na stánku Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, predstaviteľ hostiteľa, riaditeľ správy Pomurského veľtrhu Janez Erjavec uviedol viaceré paralely medzi Slovinskom a Vojvodinou: aj keď ide o počet obyvateľov, aj keď ide o ich členenie, aj keď ide o možnosti ekonomík. No najviac zarezonovala jeho konštatácia, že pri tejto, v poradí ôsmej účasti Vojvodiny na veľtrhu v Gornjej Radgoni, by si najviac prial, aby sa tá osmička dostala z polohy vertikálnej do tej horizontálnej. Teda stala sa symbolom nekonečnosti: priateľstva a čoraz širšej spolupráce Slovinska a Vojvodiny.

Oto Filip

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs