Tretia európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

28.nov 2019

Tretia európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

V Hospodárskej komore Vojvodiny dnes a zajtra prebieha tretia európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám.

Pod organizáciu podujatia sa podpisujú Heror Media Pont, Magyar szó, Storyteller, Ruské slovo, Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médiíAsociácia médií Srbska v spolupráci s organizáciou MIDAS – European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages.

Ústrednou témou tohtoročnej konferencie sú menšinové médiá vo forme rezortu rozvoja cestovného ruchu.

Foto: Miroslav Gašpar

Po úvodných príhovoroch organizátori pripravili panel prekvapenia, na ktorom sa prítomným a účastníkom konferencie predstavili líder hudobnej skupiny Love hunters Milan Mumin, ktorý je zároveň nositeľom Októbrovej ceny mesta Nový Sad za rok 2019, ako aj Slavko Matić z novosadskej hudobnej skupiny Zbogom Brus Li.

Nasledoval okrúhly stôl na tému inovácií v médiách, ktorý organizovala Asociácia médií Srbska za podpory kabinetu ministra pre inovácie a technologický rozvoj.

Na podujatí svoje prejavy budú mať aj hostia a predstavitelia médií z Dánska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Litvy a ďalších krajín.

O tretej európskej konferencii sa zmienila Nataša Herorová z organizácie Heror media pont.

„Témou tohtoročnej konferencie je práve diskusia o tom či sú menšinové médiá potenciálnym rezortom na rozvoj cestovného ruchu. Prostredníctvom tejto konferencie by sme chceli tak do Srbska, ale aj do celej Európy zaslať správy, že by sme menšinové a lokálne média mali a mohli chápať práve aj v tomto kontexte“ – uviedla Nataša Herorová.

Zajtrajší program konferencie

Tretia európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám v Hospodárskej komore Vojvodiny prebiehať bude aj zajtra. Naplánované sú štyri panely, na ktorých sa hovoriť, medzi iným o vzťahu médií a ekológie. Práve na túto tému bude hovoriť aj zakladateľka a zodpovedná redaktorka portálu Storyteller Vladimíra Dorčová Valtnerová.

Foto: Miroslav Gašpar

„V podstate aj menšinové aj lokálne média vždy informovali o turistike a cestovný ruch, ako tému vždy mali. Eventuálne by trošku bolo treba vynoviť novinárske prístupy a techniky ako informovať a spracovať túto tému, aby sme ju trochu priblížili a rozvíjali. Na ten spôsob by sme mohli podporiť aj samotnú ponuku cestovného ruchu“ – uzavrela Vladimíra Dorčová Valtnerová.

Na podujatí o skúsenostiach v menšinových a lokálnych médiách hovorili aj Gwyn Nissen z Dánska, tiež Frank Jung z Nemecka, ako aj Szilvia Wolbergerová z Maďarska.

Na zajtra sú naplánované témy akými sú Vojvodina ako turistický región, Európske menšinové a väčšinové médiá ako rezort rozvoja cestovného ruchu, Médiá a ekológia, ako aj téma Rusínska kultúra a turistika.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.