Udelili plakety NRSNM

29.nov 2019

Udelili plakety NRSNM

Včera v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov udelili dve plakety NRSNM zaslúžilým jednotlivcom.

Na 9. zasadnutí, ktoré sa konalo 21. novembra, členovia NRSNM rozhodli udeliť dve plakety tejto inštitúcie osobnostiam, ktoré poznačili spoločenský a národný život slovenskej menšiny v Srbsku. Dve rovnoprávne ceny udelili Veľvyslankyni Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovej a Dr.h.c. prof. Dr. Jánovi Kišgecimu.

Laudáciá na oboch odmenených, ktoré napísala Anna Horvátová, prečítala Danica Vŕbová. V rámci odovzdávania cien sa prítomným prihovorila veľvyslankyňa, ktorej v tomto roku končí štvorročný mandát, počas ktorého pobudla v Srbsku. V príhovore zosumarizovala pracovné štvorročné obdobie a bližšie vystihla charakter vojvodinských Slovákov. Na záver príhovoru prečítala úryvok z básne Miroslava Válka Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.

Nasledovalo udelenie plakety Jánovi Kišgecimu, ktorý podobne ako veľvyslankyňa akcentoval na kľúčové prelomové body na jeho profesijnej ceste. Následne Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková prečítala ďakovný list Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka venovaný Jánovi Kišgecimu.

Celkový večer spríjemnil prednes piesní Borisa Babíka, ktorého sprevádzal Dr. Juraj Súdi. Po ukončení slávnostného zasadnutia s jediným bodom rokovania, nasledoval koktail pre všetkých prítomných.

 

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs