V Petrovci: Okrúhly stôl o násilí v rodine a v školách

30.nov 2019

V Petrovci: Okrúhly stôl o násilí v rodine a v školách

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec včera v budove obce Báčsky Petrovec usporiadalo úspešný okrúhly stôl, ktorý je súčasťou veľkého projektu, ktoré stredisko realizuje za podpory Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu ochranu. Projekt sa menuje Zveľadenie a rozvíjanie služieb manželského a rodinného poradenstva Rodinka. Téma, ktorú spracovali na okrúhlom stole, bola v duchu 16 dní aktivizmu boja proti násilia nad ženami

Riaditeľka strediska Biljana Drakulićová privítala hostí: verejného obžalobcu z Nového Sadu Vladanu Todorićovú so spolupracovníkmi, kolegov zo stredísk pre sociálnu prácu z Báčskej Palanky, Báča a Vrbasa. Okrúhleho stola sa zúčastnili aj domáci predstavitelia polície, zdravotníctva, škôl, škôlky a sociálni pracovníci z územia Báčskopetrovskej obce.

O procedúrach a postupoch polície v situáciách násilia v rodinách a v školách hovoril podrobnejšie veliteľ Policajnej stanice Báčsky Petrovec Vukašin Ivanišević. Medziiným prízvukoval, že majú v polícii päť licencovaných odborníkov z oblasti násila. Na videograme poukázal na pokles násila na území obce od roku 2017 podnes. Pracovníci polície dôkladne spracúvajú každý prípad násilia v rodinách a osobitne pracujú na posilňovaní obetí násilia. Pochvalne sa zmienil o spolupráci so sociálnym strediskom, domom zdravia a verejnými obžalobcami, teda inštitúciami, ktoré sa do tohto procesu boja proti násiliu v rodinách aktívne zapíjajú. V roku 2017 tých prípadov bolo až sto a viditeľný je pokles do konca tohto roku. Keď ide o násilie medzi žiakmi, takéto prípady neboli v takej miere aby sa považovali za násilie, ktoré by znepokojilo verejnosť.

Verejná obžalobkyňa Vladana Todorićová z Nového Sadu pochválila spoluprácu s činiteľmi v Obci Báčsky Petrovec a zmienila sa o uplatňovaní Zákona o znemožňovaní násilia v rodine. Pripomenula, že v doméne ich práce sú aj prípady kde sa už stalo násilie v rodine a pracujú aj na prevencii aby k takým prípadom neprišlo.

V mene Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na spomenutú tému násilia v rodinách dôkladnú prednášku mala dipl. psychologička Milka Grbićová, vedúca tímu pre oblasť násilia v rodinách na území obce. Spomenula základné kroky postupu v prípadoch násilia v rodinách. O násilí medzi žiakmi v školách, čiže tzv. vršnjačkom násilí hovorila riaditeľka Biljana Drakulićová. V ich stredisku sa násiliu venuje päťčlenný interný tím, ktorí dôkladne spracúva každý prípad násilia. K údajom o prípadoch násilia sa v stredisku získajú informácie nepriamo pri práci v teréne alebo priamo, keď niekto príde priamo do strediska prihlásiť násilie.

O procedúre a postupoch Zdravotníckej ustanovizne Domu zdravia Báčsky Petrovec sa zmienila náčelníčka Dr. Zorana Ponjevićová. Poukázala na skutočnosť, že je evidentná tendencia poklesu prípadov násila nad ženami v obci Petrovec v porovnaní s minulým rokom.

Dokladnú prednášku o procedúre a postupoch pri násilí v rodinách a v školách hovorila predstaviteľka Základnej školy Žarka Zrenjanina z Maglića.

Do diskusie v rámci okrúhleho stola o násilí sa zapojili aj kolegovia z Báčskej Palany, Báča, Vrbasa, licencovaní sociálni pracovníci z Petrovca. Vyrozprávali pritom niektorý z prípadov z ktorými sa stretli v praxi. Rozhovor sa viedol aj o papierovačkách v prípadoch prihlasovania násila v rodinách, ako postupovať a čo a ako ďalej podnikať.

       

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs