TRIBÚNA V PETROVCI: Násilie je zločin – prihlás ho!

3.dec 2016

TRIBÚNA V PETROVCI: Násilie je zločin – prihlás ho!

Násilie je zločin – prihlás ho! Takto znie názov akcie, ktorá sa realizuje v rámci medzinárodnej kampane pod názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Do kampane sa zapojila i Rada pre rodovú rovnosť Zhromaždenia obec Báčsky Petrovec, ktorá včera večer v obci v spolupráci s pokrajinským Ústavom pre rodovú rovnosť usporiadala tribúnu. Plná sieň ZO svedčí o záujme o túto palčivú a aktuálnu tému.

50nasilie-tribuna1

Účastníci tribúny v Petrovci

Na tribúne sa o násilí na ženách zmienila riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť AP Vojvodiny Diana Milovićová, dlhoročná aktivistka a koordinátorka SOS Siete Vojvodiny Ivana Zelićová, zástupca verejného obžalobcu Základnej verejnej prokuratúry v Novom Sade Rajko Vukosavljević, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec Biljana Drakulićová, zástupca náčelníka Polícajnej stanice v Petrovci Ivan Radosavljević.  Tribúnu viedla predsedníčka Rady pre rodovú rovnosť ZO B. Petrovec Anna Legíňová a prítomných privítal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

Spomenutí odborníci medziiným poukázali na skutočnosť, že každá druhá žena vo Vojvodine zažila nejaký tvar násilia. Načastejší tvar násilia na ženách je psychické násilie a potom nasledujú fyzické, ekonomické, sexuálne.

Ako poukázala riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Diana Milovićová rodina viacej nie je súkromná, ale verejná kategória spoločnosti a preto treba prihlásiť násilie vo svojom okolí.

Násilie je zložitý fenomén a veľmi ťažký pre súdne postupy. Ženy prihlásia násilie a potom, keď sa už dostanú pred súd nemajú silu v tom pokračovať a preto odstúpia. Veria, že násilie v rodine prestane, obávajú sa za svoju a existenciu svojich detí a aj toho, že rozvod s násilníkom bude mať veľmi negatívne následky pre ich deti. V takýchto prípadoch aj podpora najbližších príbuzných vystane. Často však násile na ženách pokračuje aj po návrate k partnerovi a preto sa neraz také prípady končia smrťou.

Riaditeľka Drakulićová pripomenula, že v Sociálnom stredisku v Petrovci od 1. augusta t. r. doteraz bolo 30 prihlásených prípadov násilia na ženách. Zodpovednosť všetkých nás je všimnúť si a prihlásiť násilie v rodinách. Ivana Zelićová, ktorá pracuje na podpore žien s invaliditou, ale aj vôbec iných žien – obetí rôznych tvarov násilia v rodine v celej Vojvodine, povedala, že počet ekonomického násilia v rodinách v súčasnosti vzrastá.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs