Sprístupnený Kostýmový svet Marije Havran

3.dec 2016

Sprístupnený Kostýmový svet Marije Havran

Momentka zo slávnostného otvorenia výstavy. Z ľava: Anna Chrťanová-Leskovac a Pavel Povolný-Juhás

Anna Chrťanová-Leskovac a Pavel Povolný-Juhás

Včera v Galérii insitného umenia v Kovačici otvorili výstavu pomenovanú Kostýmový svet Marije Havran. Výstava už bola predstavená v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

Vo výstavných priestoroch prítomných návštevníkov privítala Mária Raspirová, riaditeľka GIU a výstavu otvorila Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. K slávnostnej chvíli otvorenia výstavy prispel aj Pavel Povolný – Juhás, insitný maliar z Padiny, ktorý povedal niekoľko slov o autorke a predniesol báseň Ranená breza od spisovateľky Márii Rázusovej-Martákovej.

Kostými pre výstavu zapožičali Umelecko-dekoračné dielne Slovenského národného divadla Bratislava, Národní divadlo Praha, Divadlo Aréna Bratislava a Archív Divadelného ústavu

Kostými pre výstavu zapožičali Umelecko-dekoračné dielne Slovenského národného divadla Bratislava, Národní divadlo Praha, Divadlo Aréna Bratislava a Archív Divadelného ústavu

Mária Havranová (1966), kostýmová výtvarníčka a scénografka, padinská rodáčka, výtvarné vzdelanie získala na strednej škole úžitkového umenia v odbore grafický dizajn v Novom Sade a na Vyššej škole výtvarných a úžitkových umení v Belehrade. Scénografiu a kostýmové výtvarníctvo absolvovala na VŠMU v Bratislave, kde pokračovala aj v postgraduálnom štúdiu. Doktorandskú dizertáciu obhájila roku 2002 prácou na tému Dandy – umenie sebaštylizácie.

Spolupracovala s národnými divadlami v Bratislave, Brne, Prahe, s divadlami v Maďarsku a Poľsku. Venuje sa aj inštalovaniu divadelných výstav (realizovala výstavy o Arthurovi Schnitzlerovi v Slovenskom inštitúte vo Viedni; o scénografovi Alešovi Votavovi v SNG v Bratislave; kostýmovú časť najväčšej divadelnej výstavy na Slovensku Divadlo – Vášeň, Telo, Hlas).

Na výstave sú sprístupnené i fotografie a návrhy z archive autorky a ADÚ

Na výstave sú sprístupnené i fotografie a návrhy z archive autorky a ADÚ

V martinskom divadle realizovala kostýmy do inscenácií Alžbeta Báthory (1999) a Dobrý človek zo Sečuanu (2000). Za svoju prácu získala niekoľko významných ocenení, je trojnásobnou nositeľkou Ceny DOSKY za najlepší divadelný kostým (2007, 2012, 2014).

Dokumentačná výstava Kostýmový svet Marije Havran zobrazuje takmer tridsaťročnú umeleckú dráhu tejto oceňovanej slovenskej kostýmovej výtvarníčky. Vo svojej tvorbe sa orientuje na charakterotvorné detaily kostýmu a neraz nimi posúva významy kompletného divadelného diela. Výstava je doplnená 3D realizáciami a videozostrihom vybraných inscenácií.

Výstava, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, doznie na Dolnej zemi v januári 2017.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs