Triumf Babylonu na Divadelnom vavríne 2013

17.okt 2013

Triumf Babylonu na Divadelnom vavríne 2013

V STAREJ PAZOVE OD 4. DO 13. OKTÓBRA PREBIEHALA PREHLIADKA SLOVENSKEJ OCHOTNÍCKEJ DIVADELNEJ TVORBY V SRBSKU

Kulpínsky Pohreb zapôsobil na poroty a divákov

Kulpínsky Pohreb zapôsobil na poroty a divákov

V pokračovaní súťažnej časti 44. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín sa trom porotám a milovníkom Tálie od utorka 8. do soboty 12. októbra predstavili divadelné súbory z Báčskej Palanky, Pivnice, Padiny, Erdevíka, Kysáča, Vojlovice – Pančeva, Kulpína, Starej Pazovy a Kovačice.

V utorok 8. októbra na programe boli dve divadelné predstavenia – z Báčskej Palanky a Pivnice. Bol to taký svojrázny divadelný deň, lebo sa v oboch inscenáciách predstavili tí istí herci a autori. Divadelný súbor pri MOMS Báčska Palanka vo vstupnej hale Slovenského národného domu vystúpil s predstavením Život je čudo autorky Eleny Hložanovej, ktorá spolu s Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou predstavenie aj režírovala. Porota obecenstva tentoraz to mala ľahké a za herecké výkony odmenila oboch hercov v predstavení – Emíliu Lazićovú (Ona) a Jozefa Chrčeka (On). Druhé utorkové predstavenie v divadelnej sále predviedli Pivničania – členovia  Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Zahrali divadlo Kto z koho autorky a režisérky K. Mišíkovej-Hitzingerovej. Aj v tomto predstavení Jozef Chrček podal skvelý výkon. Predsa podľa rozhodnutia poroty obecenstva za najlepších hercov večera vyhlásili Ines Pintírovú (v predstavení Hana) a Jána Kmeťka (za postavu Tomáša). Oba súbory zapôsobili vysokou kvalitou všetkých divadelných zložiek, v čom sa zhodli tak poroty, ako aj obecenstvo.

V stredu 9. októbra pazovské javisko patrilo divadelným súborom z Padiny a Erdevíka. Členovia Ochotníckeho divadla Nová scéna z Padiny sa predstavili hrou Laca Kerata Nedeľa v réžii Želka Marušníka. Porota obecenstva Ceny za najlepšie herecké výkony udelila Márii Galasovej za stvárnenie postavy matky a Danielovi Cickovi za postavu Lukáša. Ide o mimoriadne aktuálnu hru, ktorá upozorňuje na vzťahy rodičov a detí v rodine. Zaujímavé predstavenie na prehliadke mali i Erdevíčania. Zahrali divadelné predstavenie Petra Pišťaneka Príhody Ľudevíta Dônča v réžii Anny Kovárovej. Za najlepšiu herečku v predstavení porota obecenstva vyhlásila Tatianu Birčinkinovú (Karla, bufetárka, frajla) a Zlatka Rybára (Ľudevít).

Dokonalú svadbu predviedli talentovaní kysáčski herci

Dokonalú svadbu predviedli talentovaní kysáčski herci

Vo štvrtok 10. októbra na divadelnej prehliadke vystúpili Kysáčania – Ochotnícke divadlo pri KIS Kysáč s Dokonalou svadbou autora Robina Hawdona v réžii Jána Privizera. Predviedol ju mladý, nadovšetko talentovaný herecký súbor. Najviac však na porotu obecenstva zapôsobila  herecká dvojica Jasmina Kováčová a Branislav Čeman.

V piatok 11. októbra vystúpili dva divadelné súbory. Najprv herci SKOS Detvan Vojlovica-Pančevo zahrali divadelné predstavenie Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť, ktorého autorom je Dario Fo a režisérkou Vladana Cvijanovićová. Herci na javisku vytvorili dobrú atmosféru a podľa rozhodnutia poroty obecenstva hercami večera sa stali Katarína Kalmárová (v predstavení Antónia) a Miroslav Oravec (v predstavení Giovanni). O pekný divadelný zážitok na prehliadke sa postarali aj členovia Ochotníckeho divadla pri KUS Zvolen z Kulpína. Na výbornú zahrali hru Jána Holuba Pohreb v réžii Alexandra Baka. Za najlepších hercov porota obecenstva vyhlásila Katarínu Kolárovú za stvárnenie postavy Angely a Vlastislava Zelenáka za stvárnenie postavy Paľa.

V sobotu 12. októbra, v posledný súťažný deň, javisko patrilo hostiteľskému súboru a súboru z Kovačice. Pazovskí herci Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa na prehliadke predstavili i druhým divadelným predstavením. Hru Drahá pani profesorka autorky Ľudmily Razumovskej režírovala Anička Balážová. Za najlepšiu herečku v predstavení porota obecenstva vyhlásila Annu Kanášovú (za úlohu profesorky) a Milana Vereniho (za úlohu Voloďu). Súťažnú časť 44. Divadelného vavrína v Starej Pazove uzavreli Kovačičania. Súbor Divadla VHV úspešne zahral predstavenie Jovana Steriju Popovića Ženba a vydaj v réžii Milenka Pavlova. Za najlepších hercov večera porota obecenstva vyhlásila Viktóriu Šifelovú (hrala dcéru) a Jána Chrťana (v predstavení bol mladoženích).

V nedeľu 13. októbra sa v staropazovskej divadelnej sále konalo slávnostné zatvorenie 44. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej  tvorby v Srbsku Divadelný vavrín a udelenie cien najúspešnejším účastníkom. V programe pod režijnou taktovkou Miroslava Kožíka hostia a obecenstvo mali príležitosť počuť ďalšie originálne dielo Miroslava Baka doplnené pohybmi mladých pazovských hercov, vystúpil aj tamojší spevácky zbor, akrobati – umelci, ktorí predviedli hry s ohňami, a Chiemi Fukumori, tanečnica a choreografka z Japonska. Teda rovnako ako sa na nádvorí Slovenského národného domu s horiacimi fakľami Divadelný vavrín začal, tak bol i ukončený.

Hodnotná cena pre pazovský súbor predstavenia Babylon. Herec a režisér Miroslav Kožík najnovšiu Cenu NRSNM s hrdosťou kladie na police spolku.

Hodnotná cena pre pazovský súbor predstavenia Babylon. Herec a režisér Miroslav Kožík najnovšiu Cenu NRSNM s hrdosťou kladie na police spolku.

Správu trojčlennej poroty za hovorené slovo na Divadelnom vavríne 2013 prečítala Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby. Cena tejto poroty sa dostala Divadelnému súboru MOMS z Báčskej Palanky za predstavenie Život je čudo. Cenu udeľuje NRSNM a Zdenka Valentová-Belićová, predsedníčka Výboru pre kultúru, ju odovzdala Elene Hložanovej. Správu odbornej poroty prečítal doc. Miroslav Benka, významný umelec, zo Starej Pazovy. Cenu za najúspešnejšiu divadelnú inscenáciu získalo predstavenie Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Cenu NRSNM Miroslavovi Kožíkovi, hercovi a režisérovi predstavenia, odovzdal Ján Majorský, podpredseda NRSNM pre Sriem. Na záver bohatého a kvalitného programu 44. Divadelného vavrínu a na počesť odmenených vystúpilo Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca s predstavením Helverova noc v réžii Richarda Sanitru.

A. Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs